U Sarajevu završena Regionalna konferencija ‘Mediji i odbrana’

Naglašena je riješenost da se medijima, kada je to moguće, odgovara promptno na njihove zahtjeve, uz uvažavanje određenih procedura i ograničenja

U Sarajevu završena Regionalna konferencija ‘Mediji i odbrana’
Foto: Dnevni list

Usvajanjem preporuka kojima se zagovara intenziviranje i unapređenje saradnje odbrambenog resora i medija, kao i saradnje na regionalnom planu, uz apliciranje iskustava zemalja-sudionica i fokus na euroatlantskim integracijama, završila je dvodnevna Regionalna konferencija „Mediji i odbrana“.

Sudionici Konferencije, koju su u glavnom gradu BiH organizirali Ured za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH u saradnji s Ambasadom Kraljevine Norveške u BiH i NATO štabom Sarajevo, istaknuli su važnost vjerodostojnosti i pravovremenosti informacija iz sektora odbrane, kao i načina njihovog predstavljanja u javnosti.

U fokusu drugog dana Konferencije našla su se pitanja iz domena ostvarivanja odgovarajuće komunikacije između novinara i službi za odnose s javnošću u institucijama odbrane uz preferiranje proaktivnog pristupa.

Razmatrane su mogućnosti osiguranja pravovremenih i vjerodostojnih informacija o aktuelnim pitanjima iz oblasti evroatlantskih integracija, procesu strukturiranja i moderniziranja oružanih snaga kroz prizmu iskustava iz zemalja regiona, kao i izvještavanju o stanju i svakodnevnim aktivnostima unutar vojnih kolektiva/jedinica.

Naglašena je riješenost da se medijima, kada je to moguće, odgovara promptno na njihove zahtjeve, uz uvažavanje određenih procedura i ograničenja koji se podrazumijevaju kada se radi o izvještavanju o osjetljivim temama i pitanjima vezanim za odbranu i sigurnost.

Jedna od preporuka zagovara češće (mjesečno ili tromjesečno) organiziranje brifinga na kojima bi predstavnici medija bili u prilici upoznati se o prioritetnim zadacima na planu odbrane, te dobili odgovore iz ‘prve ruke’.

Konstatirano je, također, kako je potrebno organizirati posjete vojnim kolektivima i omogućiti medijima nesmetan pristup vojnim objektima – kasarnama, centrima za obuku i poligonima, a sve s ciljem približavanja vojnog poziva javnosti i njegove promocije, što je bila tema jednog od panela prvog dana Konferencije.

Istovremeno, sudionici skupa ukazali su na niz drugih pitanja, poput ograničenja na strani medija koji se, između ostalog, tiču nedovoljnog broja novinara, odsustva specijalizacije za određene oblasti, odnosno pojavu tzv. ‘svaštarenja’, što se najneposrednije reflektira na kvalitet informacija.

U tom je kontekstu predloženo da se radi olakšanja pristupa informacijama u odbrambenom sektoru pristupi izradi odgovarajućeg priručnika i zbirke pojmova koji su se ustalili u upotrebi i čine vokabular neophodan za razumijevanje specifičnih i različitih vojnih aspekata, uključujući i aktuelne pojmove karakteristične za proces euroatlantskih integracija.

Upravo euroatlantske integracije i odnosi s javnošću našli su se u fokusu prvog panela Konferencije, a u vezi s čime je ocijenjeno kako su mediji kanal putem kojeg je moguće na najbrži i najcjelishodniji način predstaviti vrijednosti na kojima se te integracije temelje, te na koji način doprinose miru, stabilnosti i ukupnom prosperitetu građana i zajednica.

Na skupu su otvorena i brojna druga pitanja od značaja za prezentirane teme i razumijevanje procesa koji se odvijaju na relaciji mediji – sektor odbrane, a koja mogu biti putokaz za iznalaženje optimalnih rješenja.

Bilo je riječi i o afirmativnom izvještavanju o postignućima u oblastima – sudjelovanja Oružanih snaga BiH u mirovnim misijama, akcijama deminiranja, pomoći stanovništvu u slučajevima prirodnih i drugih nesreća.

Na otvaranju Regionalne konferencije „Mediji i odbrana“, sudionicima su se obratili komandantica NATO štaba Sarajevo brigadna generalica Marti J. Bissell, savjetnik za sigurnost u norveškoj Ambasadi u BiH Geir Myrseth i mađarski ambasador u BiH Krisztián Pósa (Ambasada Republike Mađarske kontakt ambasada za NATO), kao i ministrica odbrane BiH Marina Pendeš.

Uvodničari su ukazali na značaj medija i njihove dobre konekcije s institucijama odbrane, te akcentirali njihovu ulogu na planu izvještavanja javnosti o temama od općeg interesa.

Regionalnoj konferenciji prisustvovali su predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, Parlamentarne skupštine BiH, EUFOR-a i Ureda za odbrambenu saradnju Ambasade SAD-a u BiH (ODC).

Sudionici Konferencije bili su i predstavnici službi za odnose s javnošću iz ministarstava odbrane – Kraljevine Norveške, Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije, kao i predstavnici NATO-a iz Bruxellesa, nevladinih organizacija u BiH, te predstavnici medija iz zemalja regije i BiH.

Izvor: Fena

About The Author