Tijelo EU-a za zaštitu privatnosti izrazilo zabrinutost zbog mogućeg američkog pakta o prijenosu podataka

Pozvali su Komisiju da uvede više zaštitnih mjera kako bi se osigurala nezavisnost Suda za reviziju zaštite podataka

Tijelo EU-a za zaštitu privatnosti izrazilo zabrinutost zbog mogućeg američkog pakta o prijenosu podataka

Agencija Evropske unije za zaštitu podataka izrazila je zabrinutost zbog nacrta odluke Evropske komisije koja bi mogla utrti put novom sporazumu o prijenosu podataka sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekavši da bi trebalo učiniti više za zaštitu prava Evropljana na privatnost.

Neobvezujuće mišljenje Evropskog odbora za zaštitu podataka (EDPB) dolazi nakon što je Komisija izdala nacrt odluke u decembru u kojoj se navodi da su mjere zaštite SAD-a protiv američkih obavještajnih aktivnosti dovoljno jake da riješe pitanja privatnosti podataka u EU-u.

EDPB je rekao da su njegove brige fokusirane na određena prava ispitanika, daljnje prijenose, opseg izuzeća, privremeno grupno prikupljanje podataka i praktično funkcioniranje mehanizma pravne zaštite.

– Preporučujemo da se pozabavimo izraženom zabrinutošću i pružimo tražena pojašnjenja kako bismo osigurali da će odluka o primjerenosti trajati – kazala je predsjednica EDPB-a Andrea Jelinek.

– Smatramo da bi se nakon prve revizije odluke o primjerenosti naknadne revizije trebale odvijati najmanje svake tri godine i mi smo predani da tome doprinesemo – dodala je.

EDPB je također pozvao Komisiju da uvede više zaštitnih mjera kako bi se osigurala nezavisnost predloženog Suda za reviziju zaštite podataka i pružilo više jasnoće o privremenom grupnom prikupljanju, zadržavanju i širenju takvih podataka.

Izražena je zabrinutost i zbog nepostojanja zahtjeva za prethodnim odobrenjem nezavisnog tijela za prikupljanje podataka i nepostojanja sistemskog nezavisnog pregleda ex post od strane suda ili jednako nezavisnog tijela.

I Evropska unija i Sjedinjene Države borile su se s novim paktom o prijenosu podataka nakon što je vrhovni evropski sud odbacio dva prethodna sporazuma zbog zabrinutosti oko pristupa američkih obavještajnih agencija privatnim podacima Evropljana.

Dva prethodna slična sporazuma postavljaju pravni okvir za hiljade kompanija za prijenos podataka preko Atlantika za usluge u rasponu od infrastrukture oblaka, hostinga podataka, obračuna plaća i finansija do marketinga.

Obje su strane postigle preliminarni dogovor u martu prošle godine na olakšanje hiljada kompanija koje su zapele u pravnom vakuumu.

Komisija je naknadno objavila nacrt odluke o primjerenosti koju će EDPB, zemlje Evropske unije i zakonodavci EU-a morati pregledati i ponuditi neobvezujuća mišljenja. Konačna odluka o primjerenosti očekuje se do ljeta.

Uspostavljen prema ključnim pravilima o privatnosti poznatim kao Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR), EDPB se sastoji od predstavnika nacionalnih tijela za zaštitu podataka u 27 zemalja EU-a i Evropskog nadzornika za zaštitu podataka (EDPS) kako bi se osigurala dosljedna primjena GDPR-a pravila.

Izvor: Reuters

About The Author