Smanjilo rudarima plate. Je li parlamentarcima? Je li premijeru? Je li ministru energije i rudarstva?

TWITTER IZ DANA U DAN: Čija je BiH, srpska, hrvatska ili bošnjačka? Koliko je ljekara na bolovanju? Ko prijeti građanima? Ko zloupotrebljava djecu u političke svrhe? Ko će svečano dočekati pomoć Federacije BiH Republici Srpskoj?

Smanjilo rudarima plate. Je li parlamentarcima? Je li premijeru? Je li ministru energije i rudarstva?

 

About The Author