Prijedlozi RSF-a za ambiciozni, inovativni evropski zakon o slobodi medija

Evropa je kontinent na kojem je sloboda medija najbolje garantirana, ali ta je sloboda potkopana u Evropi i ugrožena u cijelom svijetu

Prijedlozi RSF-a za ambiciozni, inovativni evropski zakon o slobodi medija

Informacijski haos na internetu, agresivniji napadi na novinarsku slobodu i uređivačku nezavisnost te pad medijskih prihoda koji ugrožava kvalitetu sadržaja, pa čak i opstanak medija, pojačali su prijetnje slobodi medija, pravu na informacije i, osim toga, samoj demokratiji.

Reporteri bez granica (RSF) stoga su pozvali Evropsku komisiju da u izradi nacrta zakona o slobodi medija uvaži njihove preporuke koje imaju za cilj popuniti postojeće praznine u odbrani slobode medija i odgovoriti na nove izazove s kojima se Evropska unija suočava u digitalnom dobu.

Evropa je kontinent na kojem je sloboda medija najbolje garantirana, kao što pokazuje RSF-ov Svjetski indeks slobode medija, ali ta je sloboda potkopana u Evropi i ugrožena u cijelom svijetu.

Jedna od preporuka je da je potrebno nametnuti demokratske mjere zaštite u online informacijskom i komunikacijskom prostoru. Evropsko zakonodavstvo moglo bi se odnositi na Međunarodno partnerstvo za informiranje i demokratiju koje je već potpisalo 45 zemalja – uključujući 24 zemlje članice EU-a i koje uspostavlja načela za pravo na informiranje i prilagodbu medija u vremenu digitalizacije.

Također, preporučili su da je potrebno uspostaviti sistem zaštite evropskog demokratskog informacijskog prostora, nalašavajući da su ruske dezinformacije prije i tokom rata u Ukrajini potaknule EU da donese vanredne hitne odluke na temelju sankcija.

– Važno je da EU sada uspostavi odgovarajući pravni okvir, kao što je mehanizam za zaštitu demokratskih informacijskih prostora koji predlaže RSF. Ovaj sistem ima za cilj ispraviti asimetrije između otvorenih i zatvorenih zemalja, u kojima druge “izvoze” svoju propagandu dok se zatvaraju od nezavisnih vijesti i informacija – navodi RSF u preporukama.

Potrebno je napraviti i mehanizme koji promoviraju pouzdane vijesti i informacije kako bi se izbjegao trenutni informacijski haos i suzbile dezinformacije, a pri tome posebno nastojati promovirati pouzdane vijesti i izvore informacija, bez mogućnosti preferencijalnog uplitanja, umjesto pribjegavanja represivnim politikama koje je teško provoditi i koje ugrožavaju slobodu.

Kodeks prakse o dezinformacijama koji je dogovoren između internetskih platformi, organizacija civilnog društva kao što je RSF i Evropske komisija predviđa obveze platformi za promociju pouzdanih informacija i Inicijativu novinarskog povjerenja (JTI), evropski standard za certifikaciju.

Naglašavaju potrebnim i uspostavu osiguravanja održivog kvalitetnog novinarstva u digitalnom dobu poput uvođenja posebnih međunarodnih mjera o oporezivanju digitalnih platformi u svrhu podrške novinarstvu i uvođenje obaveza vlada da jedan posto državne razvojne pomoći odvoje za podršku nezavisnim medijima te izdvajanje do 0,1 posto BDP-a za podršku novinarstvu.

Predlažu i jasnije definiranje borbe protiv sukoba interesa i koncentracije vlasništva po zemljama i za cijelu Evropu, uspostaviti zaštitne mjere protiv negativnih učinaka vertikalne koncentracije vlasništva i protiv sukoba interesa u području vijesti i informacija te zahtijevati od država članica da garantiraju nezavisnost javnih medija.

RSF zagovara uvjetovanje dodjele evropskih sredstava poštivanjem pluralizma i nezavisnosti medija. Države članica ne bi trebale imati koristi od evropske solidarnosti ako istovremeno gaze slobodu i pluralizam medija, a preko njih, vladavinu prava i demokratiju, smatraju.

Posebna preporuka je i jačanje sigurnosti novinara u Evropi jer nekažnjivost daje podršku svima onima koji žele ušutkati kritike i potaknuti klimu straha među novinarima. Odgovorni za ubistva Daphne Caruane Galizie na Malti i Jana Kuciaka u Slovačkoj, ubistva počinjena prije 2020. godine, još nisu osuđeni.

Potrebno je ojačati kapacitete Ureda evropskog javnog tužitelja, Europola i Eurojusta za podršku istragama nadležnih nacionalnih tijela o zločinima nasilja nad novinarima.

Pozvali su i na jačanje pravosudne sigurnosti novinara u Evropi, a kao odgovor na skandal Pegasus i špijunski softver, potrebno je uskladiti pravila koja štite povjerljivost novinarskih izvora i uspostaviti zaštitu novinara od neprimjerenog nadzora, bilo od strane državnog ili privatnog sektora.

Izvor: RSF

About The Author