Javni poziv za izbor najbolje novinarske priče o evropskom putu BiH

Prijavljeni radovi trebaju se baviti procesom pristupanja BiH EU i njegovim uticajem na transformaciju pravnog, političkog i ekonomskog sistema i život građana u BiH

Javni poziv za izbor najbolje novinarske priče o evropskom putu BiH
Foto: EEAS - EUROPA

Direkcija za evropske integracije (DEI), u saradnji s Društvom novinara Bosne i Hercegovine i finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), objavila je Javni poziv za dostavljanje radova za izbor najbolje novinarske priče o procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji za 2020. godinu.

Javni poziv za dostavljanje radova otvoren je od 31. oktobra do 31. marta 2020. godine, a nagrada se dodjeljuje u tri kategorije – za najbolju novinarsku priču objavljenu u printanom mediju, najbolju novinarsku priču objavljenu na internet news portalu (ova kategorija uključuje i novinske agencije), kao i najbolju novinarsku audio/video priču objavljenu u elektronskom mediju (TV i/ili radio).

Za svaku od tri kategorije će biti dodijeljena po jedna nagrada, a nagrada je laptop računar. Nagrade će biti uručene na događaju upriličenom povodom obilježavanja Dana Evrope i Evropske sedmice u BiH u maju 2020. godine.

Na javni poziv se mogu prijaviti novinarski radovi objavljeni u medijima u BiH u periodu od dana objave javnog poziva do njegovog zatvaranja. Radove može prijaviti autor lično ili imenovani predstavnik medija.

Radovi se dostavljaju e-mailom na adresu: [email protected] s naznakom “Za nagradu za najbolju novinarsku priču“. Prijavljeni radovi trebaju se baviti procesom pristupanja BiH Evropskoj uniji i njegovim uticajem na transformaciju pravnog, političkog i ekonomskog sistema i život građana u BiH.

Tema nagrade uključuje sljedeće podteme: prioriteti iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu za članstvo u EU i Analitičkog izvještaja, provođenje i primjena Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, usklađivanje aktivnosti institucija u izvršavanju obaveza u procesu evropskih integracija ili preuzimanje pravnih propisa EU u zakonodavstvo u BiH.

Podteme se mogu odnositi na prevođenje pravnih akata u procesu evropskih integracija te finansijska pomoć EU Bosni i Hercegovini u procesu pristupanja (Instrument pretpristupne pomoći – IPA, uključujući programe teritorijalne saradnje i višedržavnu IPA-u; Investicijski okvir za zapadni Balkan i Programi EU).

Odluku o izboru najbolje novinarske priče donosi stručni žiri koji se sastoji od šest članova (tri člana iz Društva novinara BiH i tri iz Direkcije za evropske integracije).

Novinarski radovi trebaju biti dostavljeni na jednom od službenih jezika u BiH. Radovi ne smiju reflektirati i upućivati na uvrede i govor mržnje, rasnu, spolnu, vjersku i svaki drugi oblik diskriminacije.

Izvor: Društvo novinara BiH

About The Author