Preporuka Vijeća Evrope predstavlja značajnu prekretnicu u borbi protiv SLAPP tužbi

Ova Preporuka može pomoći članicama Vijeća Evrope da uvedu učinkovite mehanizme zaštite od SLAPP tužbi

Preporuka Vijeća Evrope predstavlja značajnu prekretnicu u borbi protiv SLAPP tužbi

Koalicija protiv SLAPP tužbi u Evropi (CASE) pozdravila je usvajanje Preporuke o suzbijanju upotrebe SLAPP tužbi od Vijeća Evrope. Iako još ima prostora za napredak, Preporuka je važan korak u zaštiti slobode medija i garantira novinarima sigurnije okruženje, bez straha i zastrašivanja.

Preporukom se utvrđuju čvrsti standardi koje države članice moraju ispuniti kako bi osigurale poštivanje svojih obveza u vezi s ljudskim pravima.

Ova Preporuka mogla bi pomoći u usmjeravanju država članica Evropske unije dok transponiraju anti-SLAPP direktivu u nacionalni zakon i pružiti putokaz za članice Vijeća Evrope koje nisu članice EU-a za uvođenje učinkovite vlastite zaštite od SLAPP-a.

Predsjednica Evropske federacije novinara (EFJ) Maja Sever kazala je da je usvajanje Preporuke daljnji korak ka sankcioniranju onih koji koriste SLAPP ili prijete da će to učiniti. Pritisak takvih tužbi na novinare otežava njihov svakodnevni rad.

Université libre de Bruxelles (ULB) nedavno je objavio studiju koja istražuje ulogu samoregulacijskih tijela u borbi protiv SLAPP-ova. Samoregulacija je kroz historiju bila način da se zaštiti nezavisnost novinarstva i održe njegovi etički standardi..

Prema istraživačima, samoregulirajuća tijela mogu igrati ulogu u borbi protiv SLAPP slučajeva. Kao suci novinarstva, oni mogu procijeniti zadovoljava li članak etičke standarde. Takva bi presuda mogla ‘štititi’ od napada, poput optužbi za klevetu.

Preporuka Vijeća Evrope uključuje ključna mjerila pri uvođenju domaćeg zakonodavstva protiv SLAPP-a. CASE je naveo da Preporuka uključuje važne prednosti koje bi trebale poslužiti kao putokaz u razvoju robusne zaštite od SLAPP-a na nacionalnom nivou.

Također su identificirali nekoliko nejasnoća u tekstu – posebno u vezi s mehanizmom ranog otpuštanja – koje bi mogle, ako se tumače na restriktivan način, spriječiti napore da se suprotstavi korištenju SLAPP-ova.

– Kao što smo već naveli, ključno je da se EU Direktiva shvati kao uspostavljanje minimalnih standarda za zaštitu od SLAPP-a. Preporuka pomaže razraditi ove standarde i pruža pojedinosti potrebne za zakone protiv SLAPP-a kako bi pružili značajnu zaštitu – naveli su iz CASE koalicije.

Izvor: EFJ

About The Author