Predstavljeni rezultati programa ‘Za život bez nasilja u KS’

Fondacija lokalne demokratije u saradnji s Udruženjem BH novinari predstavila je danas rezultate programa “Za život bez nasilja u Kantonu Sarajevo”, održanog u okviru 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Kako je kazala izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije Jasmina Mujezinović, tokom dvogodišnje implementacije programa otvoren je Centar za žene u kojem se pruža besplatna […]

Predstavljeni rezultati programa ‘Za život bez nasilja u KS’

Fondacija lokalne demokratije u saradnji s Udruženjem BH novinari predstavila je danas rezultate programa “Za život bez nasilja u Kantonu Sarajevo”, održanog u okviru 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.

Kako je kazala izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije Jasmina Mujezinović, tokom dvogodišnje implementacije programa otvoren je Centar za žene u kojem se pruža besplatna pravna pomoć, psihološka podrška i savjetovanje, te socijalno/ekonomska podrška za žene žrtve porodičnog nasilja/partnerskog nasilja, žene žrtve rata, samohrane majke i žene na socijalnoj margini.

– Projekt je trajao dvije godine, a njegov najvažniji rezultat je formiranje Centra za žene. U okviru Centra za žene registrirane su 1.034 korisnice različitih usluga, te je 26 žena prošlo edukaciju vezano za razvijanje poduzetničkih ideja, nakon čega je finansijski podržano deset ideja za pokretanje vlastitog biznisa – istaknula je Mujezinović.

Kada je u pitanju radno usmjeravanje korisnica Sigurne kuće i korisnica usluga Centra za žene u cilju njihove ekonomske samostalnosti, Mujezinović navodi da je podrška pri posredovanju u zapošljavanju pružena za 49 korisnica, koje su zaposlene na različitim uslužnim djelatnostima.

– Podijelili smo i deset malih grantova u vrijednosti 1.600 KM ženama koje su korisnice sigurne kuće u cilju njihovog osamostaljivanja. Grantovima je kupljena oprema koja je ženama trebala za pokretanje biznisa – istaknula je.

Mujezinović ističe da je u okviru projekta izrađen “Protokol o postupanju sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja za zdravstvene radnike u Kantonu Sarajevo” i “Priručnik o tretmanu žrtava nasilja u porodici u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo”, prvi takve vrste u Kantonu Sarajevo.

Ti dokumenti su bili osnova za edukaciju 60 zdravstvenih radnika u oblasti tretmana žrtava nasilja u porodici u zdravstvenim ustanovama u KS, koji će u narednom periodu sačinjavati referentnu grupu po pitanju nasilja u porodici u Ministarstvu zdravstva KS.

Dodaje da je provedena i senzibilizacija po pitanju prevencije nasilja na osnovu spola za mlađu populaciju kroz edukaciju 202 učenika u četiri srednje škole, a uspostavljen je protokol o saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo. Odabrana su i tri najbolja videa o prevenciji rodno zasnovanog nasilja, te nagrađena s vrijednim nagradama.

Generalna sekretarka Udruženja BH novinari Borka Rudić ističe da su BH novinari i Fondacija lokalne demokratije radili na dvije kampanje o rodno zasnovanom nasilju.

– Cilj kampanja je bio da se o rodno zasnovanom nasilju govori kao o nasilju koje je prisutno u javnosti i u našem društvu, a koje zapravo nije dovoljno vidljivo kod ciljnih grupa, a to su srednjoškolci, djeca, odnosno riječ je o nasilju prema srednjoškolkama, prema učenicama. Također u pitanju je riječ i o nasilju u srednjoj generaciji koje se često dovodi u vezu s posljedicama rata u BiH i o kojem se govori samo kada do njega dođe – kazala je Rudić.

Naglasila je da se nasilje može smanjiti samo ako institucije države budu odgovorno provodile zakone koje se tiču rodno zasnovanog nasilja, ali i svakog drugog vida nasilja u BiH.

Podsjetila je i da mediji moraju poštovati profesionalne etičke standarde, preporuke Međunarodne federacije novinara o izvještavanju o rodno zasnovanom nasilju i da ne dozvole da njihovi izvještaji budu dvostruka viktimizacija žrtava.

Kroz program ojačana je i saradnja između vladinog i nevladinog sektora, kroz zajednički rad Koordinacionog tijela za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici, te povezivanjem i umrežavanjem s ostalim subjektima i nevladinim organizacijama na nivou Kantona Sarajevo, čija je misija prevencija i zaštita od nasilja.

Tokom 2018. godine potpisan je i Protokol o radu i saradnji na prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici između kantonalnih ministarstava – Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprava policije, Ministarstva zdravstva, Ministarstva pravde i uprave, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, te Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, nevladine organizacije “Fondacija lokalne demokratije” i Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo.

Program “Za život bez nasilja u Kantonu Sarajevo” implementirala je Fondacija lokalne demokratije u saradnji s Medicus Mundi Mediterrania (Barcelona), uz finansijsku podršku grada Barcelone s fokusom na izgradnju pravednijeg, nepristrasnog i inkluzivnijeg društva koje garantira lični integritet i pravo na život bez nasilja nad ženama.

Izvor: Fena

About The Author