PRAKSA ZA STUDENTE PRVOG CIKLUSA KOMUNIKOLOGIJE: “Radi i (na)uči!”

U okviru projekta RADI I (NA)UČI, Udruženje IRE nudi mogućnost privremenog angažmana studentima prvog ciklusa komunikologije (smjerovi novinarstva i poslovnog komuniciranja). Trajanje angažmana iznosti 3 (tri) mjeseca, a maksimalan broj studenata po krugu angažmana je 2 (dva). Pored fleksibilnog vremena za izvršavanje zadataka i rada na daljinu, tim Udruženja IRE stoji na raspolaganju za sve […]

PRAKSA ZA STUDENTE PRVOG CIKLUSA KOMUNIKOLOGIJE: “Radi i (na)uči!”

U okviru projekta RADI I (NA)UČI, Udruženje IRE nudi mogućnost privremenog angažmana studentima prvog ciklusa komunikologije (smjerovi novinarstva i poslovnog komuniciranja). Trajanje angažmana iznosti 3 (tri) mjeseca, a maksimalan broj studenata po krugu angažmana je 2 (dva). Pored fleksibilnog vremena za izvršavanje zadataka i rada na daljinu, tim Udruženja IRE stoji na raspolaganju za sve konsultacije i pomoć u izvršenju zadataka.

MISIJA UDRUŽENJA IRE

…je prevazilaženje formalnog obrazovanja kroz sprovođenje inovativnih i edukativnih projekata uz osiguravanje dostupnosti istih svima, naročito marginalizovanim skupinama.

IRE strijemi ka tome da doprinese inovativnom pristupu neformalnom obrazovanju, posebno iz oblasti sporta i promocije zdravih stilova života, promocije kulture i dijaloga različitosti, ekologije, energetske efikasnosti, komunikacije, informacione tehnologije te sigurnosti i zaštite na internetu.

ŠTA NUDIMO?

Kroz program “Radi i (na)uči!” nastojimo pružiti privremeni volonterski angažman studentima i studenticama novinarstva i poslovnog komuniciranja, te na taj način omogućiti praktični rad u ovim oblastima.

VRSTE POSLOVA:

  • Pisanje autorskih tekstova i članaka o temama relevantnim za oblasti djelovanja Udruženja IRE (sporta i promocije zdravih stilova života, promocije kulture i dijaloga različitosti, ekologije, energetske efikasnosti, komunikacije, informacione tehnologije te sigurnosti i zaštite na internetu)
  • Obrađivanje i objava fotografija
  • Održavanje zvanične Facebook stranice Udruženja
  • Uređivanje web stranice Udruženja, objava tekstova i multimedijalnih sadržaja

VRIJEME I NAČIN ANGAŽMANA

Angažman traje tri mjeseca i otvoren je za dva volontera. Vrijeme izvršavanja zadataka potpuno je fleksibilno. Većina zadataka i konsultacija se obavlja online. Naš tim stoji na raspolaganju za sva pitanja tokom trajanja angažmana, kao i za upute i edukacije u dodatnim srodnim oblastima. Svi učesnici na kraju angažmana dobijaju potvrdu i certifikat o učešću.

NAČIN PRIJAVE: Motivaciono pismo i CV poslati na [email protected] do srijede, 24. oktobra 2018. (18:00 sati).

Više o Udruženju IRE saznajte na www.ire.ba

hocu.ba

About The Author