Poziv medijima na suzbijanje rodnih stereotipa i seksističkih stavova i jezika

Mediji pozvani da kroz razvoj profesionalnih standarda ustanove mjere koje bi spriječile reprodukciju rodnih stereotipa

Poziv medijima na suzbijanje rodnih stereotipa i seksističkih stavova i jezika

Imajući u vidu kontinuirano objavljivanje sadržaja u štampanim i elektronskim medijima u kojima su evidentni rodni stereotipi, mizogini i seksistički elementi, Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH na osnovu Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, a u skladu sa Rezolucijom 1751 (2010) Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope “Suzbijanje seksističkih stereotipa u medijima”, donijela je Preporuku u vezi rodnih stereotipa i seksističkih stavova i jezika u medijima u BiH.

U preporuci je navedeno da svaka javna osoba mora biti svjesna da snosi odgovornost za riječi izgovorene ili objavljene u javnom prostoru.

Mediji su naročito izloženi očima i prosudbi javnosti i kao takvi trebaju postavljati standarde i pomoći kreiranju takvog društvenog okruženja u kojem se vrijeđanje bilo koga po bilo kojoj osnovi treba osuditi a ne smije prihvatiti kao standard koji treba slijediti.

Seksizam u medijskoj areni je učinkovito sredstvo za pridobijanje pažnje čitalačke publike jer se temelji na nečemu što je javnosti blisko, na što su naučeni kroz svakodnevni stereotipni prikaz žena i njihovih rodnih uloga u medijima i ostaloj društvenoj praksi. Umjesto da se upoređuju po kvalifikacijama, iskustvu ili sposobnostima, o ženama – a naročito ženama u politici ili javnom životu – uglavnom se govori na osnovu njihovog izgleda, “utjecaja” njihovog bračnog druga ili slično.

Istaknuto je da je spol osobe najlakši poligon za etiketiranje, prozivanje i kritiziranje, a razlog leži u činjenici da su žene najčešće žrtve seksizma i rodnih stereotipa u svim područjima javnog djelovanja.

Za promjenu postojećeg stanja bit će neophodno da što više ljudi, pojedinačno ili grupno, osuđuje seksizam i spolne stereotipe, da ih ne perpetuira i tako osnažuje, već da traže promjene i stvarnu ravnopravnost spolova.

Iz Agencije navode da je Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH utvrđena zabrana javnog prikazivanja i predstavljanja bilo koje osobe na uvredljiv, omalovažavajući ili ponižavajući način, s obzirom na spol.

Ta zabrana je utemeljena u svim međunarodnim sporazumima u oblasti ljudskih prava, a posebno u UN Konvenciji o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama koje čine sastavni dio pravnog sistema BiH.

Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava BiH i izbjeglice u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH i sa Rezolucijom 1751 (2010) pozvala je medije da tekstove ne temelje na rodno uvjetovanim predrasudama i stereotipima na osnovu spola, bračnog i porodičnog statusa i spolne orijentacije, te da ne koriste seksizam, odnosno vrijeđanje i omalovažavanje osoba na osnovu spola.

Naglašavaju da su rodni stereotipi i predrasude osnovni uzrok svih oblika diskriminacije na osnovu spola, uključujući i seksualno uznemiravanje, uznemiravanje na osnovu spola, nasilje na osnovu spola i nasilja u porodici i zločine počinjene iz mržnje.

Mediji su pozvani da prikazuju žene i muškarce, dječake i djevojčice bez rodnih stereotipa i predrasuda, uključujući i stereotipe i predrasude koje su vezane za ostale lične karakteristike kao što su boja kože, državljanstvo, etničko porijeklo, vjera, pripadnost nacionalnoj manjini, seksualna orijentacija, političko i drugo uvjerenje i slično.

Posljedice korištenja rodnih stereotipa i predrasuda, seksizma i mizoginije u medijima su, između ostalog, uređeni Kodeksom o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine i Kodeksom za štampu i online medije BiH Vijeća za štampu.

Za korištenje rodnih stereotipa i predrasuda, seksizma i mizoginije u medijima moguće je pokretanje građanske, prekršajne i krivične odgovornosti u ovisnosti od posljedice koju ima. Ta odgovornost je utvrđena Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH, Zakonom o zabrani diskriminacije, te krivičnim zakonima u BiH.

Agencija je pozvala medije u BiH da kroz razvoj svojih profesionalnih standarda ustanove mjere koje bi spriječile reprodukciju rodnih stereotipa i predrasuda u svom radu, da razvijaju svijest novinara i novinarki kroz njihovo profesionalno usavršavanje kako bi se uključila dimenzija rodne ravnopravnosti u novinarstvo i medije, te da teže ka uravnoteženijem predstavljanju žena u medijima.

Također, pozvani su da se uzdrže od reprodukcije rodnih stereotipa i predrasuda, seksizma, mizoginije i govora mržnje u svom radu, kao i od javnog prikazivanja i predstavljanja bilo koje osobe na uvredljiv, omalovažavajući ili ponižavajući način, s obzirom na spol.

– Apeliramo na medije da budu naš saveznik u društvenoj borbi protiv seksizma i rodnih stereotipa. Javni mediji se moraju jasno odrediti prema seksizmu i rodnim stereotipima, osuđivati ih, čak i kada dolazi iz njihovih vlastitih redova i od njihovih uposlenih – saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Izvor: Fena

About The Author