Poslanici NSRS-a pozvani da odbace zakon o radu neprofitnih organizacija

Svaka vrsta mjera kojima se nameću ograničenja u ostvarivanju prava građana preko organizacija civilnog društva nanosi štetu

Poslanici NSRS-a pozvani da odbace zakon o radu neprofitnih organizacija
Foto: narodnaskupstinars.net

Savjetodavno tijelo Vijeća ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama ukazalo je na štetno donošenje Nacrta zakona o posebnom registru i javnom radu neprofitnih organizacija, koji je pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske.

– Neprofitnim organizacijama (udruženjima i fondacijama) je neprihvatljivo da dobiju obilježja ‘agenata stranog uticaja’, kako bi ih ovaj zakon tretirao, te da se nameću restriktivne mjere za koje nema opravdanja niti razloga – naveli su.

Mjere koje zakon predviđa, kao što su ograničenje djelovanja u pojedinim oblastima, dodjelom nerealnog karaktera i obilježja organizacijama, dodatne birokratske i administrativne poteškoće, doprinijet će suzbijanju rada.

– To će direktno uticati na artikulaciju potreba građana i zalaganje za poboljšanje kvaliteta njihovih života, a posebno osjetljivih kategorija – navode iz Savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama, saopćeno je iz CPCD-a.

Naglašavaju da su do sada neprofitne organizacije djelovale u zakonskom okviru primjenjujući u svom radu postojeće zakone i podzakonske akte koji su garantirali osnovna ljudska prava, a u prvom redu slobodu udruživanja i slobodu izražavanja.

Svaka vrsta mjera kojima se nameću ograničenja u ostvarivanju prava građana i koja se obično ostvaruju preko organizacija civilnog društva i neprofitnih organizacija, direktno nanose štetu ličnom djelovanju i razvoju, kao i razvoju društva u cjelini.

Pozvali su stoga narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske da ne usvoje ovaj nacrt zakona jer bi se na taj način nastavio rad udruženja i fondacija u brojnim oblastima unapređenja kvaliteta života prije svega građana u Republici Srpskoj, osiguravajući značajna finansijska sredstva i doprinos ekonomskom rastu i razvoju kroz zapošljavanje, unapređenje kupovne moći i potrošnje.

– Ne dozvolimo da usvajanje ovog zakona odvoji građane Republike Srpske od evropskog i demokratskog puta – poručili su iz Savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama.

Kako je navedeno u Nacrtu zakona, ovim zakonom se osniva poseban registar neprofitnih organizacija osnovanih u RS koje finansijski ili na drugi način pomažu strani subjekti kao agente stranog uticaja, uređuju uvjeti i način osiguranja javnosti rada, te propisuju druga pitanja u vezi sa radom tih organizacija.

Nakon što je Vlada RS utvrdila nacrt ovog zakona, uslijedile su brojne reakcije predstavnika domaćih i međunarodnih organizacija. Iz Delegacije Evropske unije u BiH je saopćeno da EU snažno apelira na Vladu RS da povuče Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija.

Evropska unija također je pozvala sve zastupnike NSRS da ne glasuju za ovaj nacrt zakona, „usmjeren na zastrašivanje i suzbijanje rada organizacija civilnog društva označavajući njihove predstavnike kao navodne strane agente“.

Iz Ureda visokog predstavnika u BiH navode da Nacrt zakona ima za cilj da ušutka i zastraši organizacije civilnog društva, suzbije slobodu udruživanja i izražavanja, te ugrozi pluralizam i kritiku vladinih politika.

Šef Misije OSCE-a u BiH Brian Aggeler uputio je otvoreno pismo zastupnicima Narodne skupštine RS u kojem navodi da, ukoliko bude usvojen, zakon bi imao veoma značajne i negativne posljedice na ostvarivanje osnovnih ljudskih prava građana u RS-u.

Dodao je kako bi ovaj zakon ozbiljno narušio pravo na slobodu udruživanja tako što bi u značajnoj mjeri smanjio već ionako nedovoljan i sve manji prostor za funkcioniranje organizacija civilnog društva, neovisnih medija i zaštitnika ljudskih prava u RS-u.

Izvor: N1/BHRT

About The Author