OSCE izradio poseban izvještaj o postupanju prema novinarima tokom javnih protesta

Zabrinjavajući je broj slučajeva kada su se novinari suočili s posebno nasilnim postupanjem policijskih službenika

OSCE izradio poseban izvještaj o postupanju prema novinarima tokom javnih protesta

Ured OSCE-ovog predstavnika za slobodu medija (RFoM) izradio je revidiranu i ažuriranu verziju izvještaja iz 2017. godine o postupanju policijskih službenika prema novinarima tokom demonstracija.

Kako je navedeno, posljednjih godina zabrinjavajući je broj slučajeva kada su se novinari suočili s posebno nasilnim postupanjem policijskih službenika dok su izvještavali s javnih protesta u zemljama članicama OSCE-a. Pored toga Ured RFoM-a primijetio je porast verbalnih i fizičkih napada na novinare koje su počinili demonstranti i slučajni prolaznici u nekoliko zemalja OSCE-a.

Smrt 29-godišnje novinarke Lyre McKee tokom nereda na sjeveru Irske u aprilu 2019. godine strašan je primjer tog duboko zabrinjavajućeg trenda, navedeno je.

U izvještaju Stalnom vijeću OSCE-a iz 2019. godine posebno je istaknut taj problem od izvještavanja o protestima ili marševima u Azerbejdžanu, Rusiji, Turskoj, Kazahstanu, Španiji ili Poljskoj, čak i ako su u vrlo različitim kontekstima, previše novinara je ometano u njihovom radu što je ozbiljna prijetnja demokratiji.

To je potaknulo ponovnu hitnost da se proširi modus operandi zakona agencija za provođenje zakona i novinara na javnim skupovima kako bi se medijima osiguralo izvještavanje bez nepotrebnih zapreka.

U Izvještaju se navodi da novinari igraju važnu ulogu u prenošenju informacija zbog čega je od krucijalne važnosti da im se to i omogući, a vlasti, uključujući i one za provođenje zakona, uvijek moraju voditi računa o sigurnosti novinara na terenu uzdržavajući se od upotrebe sile.

Tokom posljednja dva izvještajna perioda, od 5. jula 2019. godine do 2. jula 2020. godine RFoM je izradio 36 intervencije u vezi s napadima na najmanje 140 novinara koji su pokrivali javne proteste.

Otprilike dvije trećine tih slučajeva odnosilo se na napade od osoba zaduženih za provođenje zakona počevši od ometanja rada novinara i oduzimanja ili oštećenja njihove opreme, do fizičkih napada. Ostali prekršaji uključuju hapšenje novinara ili prijetnje da će ih se zatvoriti.

Jedno od osnovnih pravila za osobe za provedbu zakona je kako razlikovati novinare od demonstranata zbog čega OSCE smatra da treba postojati mehanizam kako bi ti službenici mogu brzo procijeniti ko je medijski djelatnik.

U te svrhe, medijski profesionalci trebali bi se razlikovati i biti u mogućnosti identificirati se kao takvi, na primjer noseći jasne ambleme ili riječ “press” na odjeći. U slučaju da su medijski profesionalci politički aktivni na dan javnog okupljanja, moraju se odlučiti u kojem svojstvu prisustvuju kao novinari ili kao učesnici protesta, predlaže OSCE.

Uz navođenje primjera uznemiravanja novinara u tom izvještajnom periodu, OSCE je ponudio i niz preporuka kako bi se to pitanje riješilo za policajce, ali i za predstavnike medija.

Vlasti su pozvane da poštuju sigurnost novinara, olakšaju im rad, poduzmu preventivne mjere, osude sve napade, izdvoje dovoljno sredstava za pravilnu zaštitu medija za vrijeme javnih okupljanja i suzdrže se od stvaranja klime koja je neprijateljska prema medijima.

Pozvali su i na, između ostaloga, obuku policajca, kao i da posebnu pažnju obrate na činjenicu da se profesionalna oprema medija mora poštovati u svakom trenutku.

Izvor: OSCE

About The Author