Ombudsmeni pozvali krizne štabove da osiguraju uključenost novinara u konferencije

Preporuka precizira da krizni štabovi u Bosni i Hercegovini informaciju o njenoj realizaciji trebaju ombudsmenima dostaviti u roku od 10 dana

Ombudsmeni pozvali krizne štabove da osiguraju uključenost novinara u konferencije

Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine izdala je Preporuku u kojoj poziva krizne štabove Federacije BiH, Kantona Sarajevo i Hercegovačko-neretvanskog kantona da preispitaju praksu u vezi s prisustvom novinara i medijskih radnika konferencijama za medije u smislu osiguranja što veće uključenosti novinara, te da u tom smislu razmotre i mogućnost korištenja informacijskih tehnologija.

– Vlasti se suočavaju sa zadatkom da zaštite zdravlje stanovništva, spriječe širenje bolesti, a istovremeno omoguće pristup informacijama građanima i očuvanje svih sloboda. Pri tome, evidentno je da se često mora pribjeći ka što strožijim mjerama, bar u određenim inicijalnim fazama – smatraju ombudsmeni.

Kako bi ova preporuka bila adekvatno realizirana, ombudsmeni napominju da krizni štabovi imaju više mjera na raspolaganju – od korištenja informacionih tehnologija, većeg stepena zaštite, većih prostorija, pa i organiziranje konferencija za medije na otvorenom prostoru.

Preporuka precizira da, ovi krizni štabovi u Bosni i Hercegovini informaciju o realizaciji preporuke trebaju ombudsmenima dostaviti u roku od 10 dana.

Ombdusmeni su izdali ovu preporuku nakon što je Udruženje BH novinari uputilo žalbu toj instituciji sa zahtjevom da se razmotre odluke kriznih štabova koje se odnose na prisustvo novinara i medija pres-konferencijama.

– Organiziranje pres-konferencija bez prisustva novinara, kao i isključivanje mogućnosti njihovog direktnog dijaloga s javnim zvaničnicima tokom trajanja konferencije, može dovesti do cenzure i nepotpunog informiranja građana – naveli su BH novinari u žalbi.

Ombdusmeni još navode da su primijetili da je ovakva praksa izazvala niz reakcija i pitanja u zajednici medijskih profesionalaca i građana te je u vezi s tim već objavljeno nekoliko tekstova, a određeni mediji odlučili su prestati pratiti pres-konferencije krizinih štabova.

Dijele, kažu, mišljenje i Ustavnog suda BiH koji ističe da se radi o nezabilježenom događaju u savremenoj historiji i o novom načinu postupanja svih organa izvršne i uopće javne vlasti kada je u pitanju kompleksnost mjera i zadataka pred kojima su se našle bh. vlasti zbog pandemije koronavirusa, ali je potrebno omogućiti i pristup informacijama građanima i očuvanju svih sloboda.

About The Author