Ombudsmeni podržali inicijativu za izmjene zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH

Otvorena vlast, rukovođena principom transparentnosti i odgovornosti, ogledalo je svakog demokratskog društva

Ombudsmeni podržali inicijativu za izmjene zakona  o slobodi pristupa informacijama u BiH

Pravo na pristup informacijama je temelj vladavine prava i predstavlja pravo svakog pojedinca da zna informacije od javnog interesa. Iako su tri važeća zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini temeljeni na međunarodnim dokumentima, činjenica je da su prevaziđeni i ne odgovaraju potrebama savremenog društva i digitalnog doba, smatraju Ombudsmeni BiH.

U BiH na snazi su Zakon o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, Zakon o slobodi pristupa informacijama Federacije Bosne i Hercegovine te Zakon o slobodi pristupa informacijama Republike Srpske,.

Ombudsmeni su u decembru 2019. godine izdali „Specijalni izvještaj o iskustvima u primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini“, koji je dostavljen svim javnim organima vlasti u Bosni i Hercegovini, koji su bili obuhvaćeni istraživanjem.

Jedna od preporuka Ombudsmena odnosila se i na potrebu usvajanja novih zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, a imajući u vidu nalaze Stručnog izvještaja „Unapređenje prava pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini“ od 19. februara 2018. godine.

– Stoga postoji potreba za poduzimanjem proceduralnih radnji u cilju donošenja novih zakona o slobodi pristupa informacijama, koji će u cijelosti biti usklađeni s međunarodnim standardima – naveli su Ombudsmeni u saopćenju.

U potpunosti su podržali inicijativu organizacija civilnog društva, te pozvali Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo pravde i Ministarstvo pravde Republike Srpske da pristupe izradi novih zakonskih propisa, uz uvažavanje stavova relevantnih institucija i organizacija.

Organizacije civilnog društva u BiH uputile su inicijativu nadležnim institucijama sa zahtjevom da se što prije pristupi izmjenama Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH jer javne institucije u Bosni i Hercegovini nemaju zakonsku obavezu da objavljuju informacije od javnog interesa, a borba građana, nevladinih organizacija i medija za njihovo objavljivanje često traje godinama.

Osnovni cilj inicijative je da se u zakon uvede princip proaktivne transparentnosti gdje bi se uspostavili jasni standardi koji uključuju i katalog informacija koje će sve javne institucije morati objavljivati na svojim internet stranicama.

Navode da bi u zakonu trebalo definirati obavezu proaktivnog objavljivanja operativnih informacija, informacija o organizacionoj strukturi, budžetske i druge informacije o radu javnih vlasti.

Također, trebalo bi jasno definirati uzak krug izuzetaka kod pristupa informacijama uz obavezno provođenje testa javnog interesa.

About The Author