Ombudsmeni BiH- Pristup informacijama mehanizam za iskorjenjivanje korupcije

Efikasan sistem ostvarivanja i zaštite prava na pristup informacijama predstavlja ogledalo odgovornosti i transparentnosti vlasti

Ombudsmeni BiH- Pristup informacijama mehanizam za iskorjenjivanje korupcije

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine pozivali su javne organe na svim nivoima vlasti da osiguraju efikasniju primjenu zakona o slobodi pristupa informacijama i proaktivnim pristupom u objavljivanju informacija svoj rad učine transparentnim.

– Slobodan pristup informacijama je mehanizam za osiguravanje odgovornog rada javnih organa, efikasnog ostvarivanja javnih zadataka, efikasnog upravljanja javnim sredstvima i iskorjenjivanje korupcije – saopćeno je iz Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH povodom obilježavanja Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama.

Iz ove institucije ističu kako se pravo na pristup informacijama smatra osnovnom pretpostavkom za izgradnju demokratskog društva.

– Efikasan sistem ostvarivanja i zaštite prava na pristup informacijama predstavlja ogledalo odgovornosti i transparentnosti vlasti. Građanima je neophodno omogućiti da, putem efikasnih mehanizama, pokreću različita pitanja od javnog interesa – poručuju Ombudsmeni BiH.

Istovremeno, kažu kako uključivanje javnosti u proces donošenja odluka treba biti zasnovano na principima transparentnosti i otvorenosti javnih organa, “čime se jača povjerenje građana u organe vlasti i na taj način realizira dvosmjerna komunikacija na relaciji građani – javni organi”.

Omudsmeni podsjećaju kako građani imaju pravo da zahtijevaju odgovornost i transparentnost rada javnih institucija te da upravo zakoni kojim se uređuje sloboda pristupa informacijama predstavljaju ključni instrument za osiguranja navedenih principa djelovanja vlasti.

– U navedenim razlozima jeste važnost, ne samo postojanja zakona o slobodi pristupa informacijama, već i osiguranja njihove efikasne primjene, što podrazumijeva da svako fizičko i pravno lice ima pravo na pristup informacijama, uz uvažavanje zakonom propisanih izuzetaka, dok je obaveza svakog javnog organa da informacije koje su u njegovom posjedu učini dostupnim – navodi se u saopćenju.

Izvor: Institucija Ombudsmena Bosne i Hercegovine

About The Author