Novinarske organizacije pokreću projekte za rješavanje izazova tokom pandemije

Projekti koje su pokrenuli novinarski sindikati i udruženja bavit će se širokim spektrom sindikalnih pitanja od sigurnosti novinara do kolektivnog pregovaranja

Novinarske organizacije pokreću projekte za rješavanje izazova tokom pandemije

Pandemija Covid-19 imala je veliki utjecaj na novinare i novinarske organizacije širom Evrope, ali je naglasila važnost novinarskih sindikata i udruženja u podršci novinarima u izazovnom vremenu. Više nego ikad, snažniji sindikati neophodni su za zaštitu prava novinara i njihovih radnih uvjeta.

Zajedno s Evropskom konfederacijom sindikata (ETUC), Evropska federacija novinara (EFJ) pokrenula je šemu finansiranja, koju sufinansira Evropska komisija, kako bi podržala svoje članove da nastave i razviju temeljne sindikalne aktivnosti za podršku radu novinara.

Nakon niza prijavnih i evaluacijskih postupaka, EFJ je konačno dodijelio sredstva za 15 udruženja iz Grčke, Sjeverne Makedonije, Španije, Hrvatske, Njemačke, Estonije, Portugala, Francuske, Srbije, Crne Gore, Turske i Slovenije u iznosu od 620.109 eura.

Projekti koje su pokrenuli novinarski sindikati i udruženja bavit će se širokim spektrom sindikalnih pitanja, od sigurnosti novinara, inovacija u novinarstvu, sindikalne digitalizacije, kolektivnog pregovaranja za novinare do sindikalnog organiziranja.

Kao što se može vidjeti iz opisa projekata, podružnice EFJ-a identificirale su zajedničke probleme i ciljeve i očekuje se da će projekti imati prekogranične učinke.

Međusobna razmjena nacionalnih iskustava i kolektivnih ugovora te rasprava o digitalizaciji i budućim komunikacijskim strategijama od velikog su interesa za sve.

Izvor: EFJ

About The Author