NOVA PUBLIKACIJA FONDACIJE MEDIACENTAR: Da pravda bude vidljiva

Priručnik za novinare i novinarke koji izvještavaju o sudskim procesima i radu tužilaštava u BiH “Da pravda bude vidljiva” nova je publikacija Fondacije Mediacentar. Publikacija autorice Nidžare Ahmetašević “Da pravda bude vidljiva” pojašnjava ulogu tužilaštava, način na koji je organizovan sistem tužilaštava u Bosni i Hercegovini, ali i podsjeća na dijelove postojećih kodeksa za medije koji […]

NOVA PUBLIKACIJA FONDACIJE MEDIACENTAR: Da pravda bude vidljiva

Priručnik za novinare i novinarke koji izvještavaju o sudskim procesima i radu tužilaštava u BiH “Da pravda bude vidljiva” nova je publikacija Fondacije Mediacentar.

Publikacija autorice Nidžare Ahmetašević “Da pravda bude vidljiva” pojašnjava ulogu tužilaštava, način na koji je organizovan sistem tužilaštava u Bosni i Hercegovini, ali i podsjeća na dijelove postojećih kodeksa za medije koji se tiču izvještavanja o sudskim procesima. Priručnik donosi i kratki pojmovnik koji može služiti kao „prva pomoć“ u izvještavanju o radu tužilaštava, te primjere dobrog/lošeg izvještavanja u oblasti pravosuđa. Publikacija je nastala s namjerom da novinarima i novinarkama, i studentima/cama novinarstva olakša praćenje rada pravosudnih organa, odnosno na prvom mjestu tužilaštava.

“Ovaj priručnik ima namjeru da služi kao putokaz za sve novinare/ke, da bude alat koji će im omogućiti da što bolje obavljaju svoju dužnost stražara nad interesima javnosti”, navodi se u uvodnom dijelu priručnika.

Priručnik je nastao u sklopu projekta „Strategija postupanja s osobama koje dolaze u kontakt s tužilaštvima – Podrška tužilaštvima u implementaciji medijske komponente“ kojeg Fondacija Mediacentar Sarajevo implementira uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i vlada Švicarske i Norveške.

Kompletna publikacija dostupna je ovdje.

 

media.ba

About The Author