Neophodno formiranje novinarskog sindikata i bolja edukacija o medijskim pravima i slobodama

Gotovo 80 posto tužbi protiv novinara i medija dolazi od političara i drugih javnih zvaničnika, a u posljednje vrijeme sve su češće i tzv. SLAPP tužbe

Neophodno formiranje novinarskog sindikata i bolja edukacija o medijskim pravima i slobodama

Formiranje jedinstvenog sindikata medijskih profesionalaca na nivou države, kvalitetnija edukacija o novinarskim pravima i medijskim slobodama, rad na unapređenju ekonomskog položaja novinara te razvijanje međugeneracijskog razumijevanja unutar medijskih kuća, neophodni su kako bi se poboljšao ambijent za rad novinara i medija u Bosni i Hercegovini, zaključeno je tokom online debate sa novinarima i urednicima medija u BiH, koja je održana u organizaciji Udruženja BH novinari.

Rezultati posljednjeg istraživanja o medijskim slobodama i sigurnosti novinara u BiH, koje su BH novinari realizirali u okviru regionalne mreže novinarskih asocijacija zapadnog Balkana SafeJournalists i uz podršku Evropske unije, govore da je 2020. godina bila jedna od najtežih za bh. medije i novinare u ekonomskom smislu. Od početka pandemije brojni novinari i freelanceri ostali su bez ugovora o radu, a prihodi većine medija su drastično smanjeni.

– Loš ekonomski položaj novinare čini podložnim političkim utjecajima i ne motivira ih na profesionalan pristup poslu. Mnogi imaju ispodprosječne plaće i neredovna primanja, ne uplaćuju im se redovno doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje, a s poslodavcima potpisuju ugovore na mjesečnom nivou ili na neznatno duži rok – kazala je autorica istraživanja Maja Radević iz Udruženja BH novinari.

U protekloj godini najbrojniji su bili slučajevi prijetnji i zastrašivanja novinara, kao i različiti oblici pritisaka, koji su često dolazili od predstavnika institucija vlasti. Kada je riječ o prijetnjama i uznemiravanju, povećan je broj slučajeva prijetnji novinarima putem društvenih mreža, odnosno govora mržnje i online nasilja.

Također, gotovo 80 posto tužbi protiv novinara i medija dolazi od političara i drugih javnih zvaničnika, a u posljednje vrijeme sve su češće i tzv. SLAPP tužbe kojima se putem visokih odštetnih zahtjeva ciljano nastoji ugroziti finansijski opstanak medija.

Onog trenutka kada prestanemo da podstičemo novinare da govore o svojim pravima, imat ćemo još veće pritiske, naglašava novinarka Andrijana Pisarević.

– Opterete nas malim platama, smanjuju broj ljudi, zatrpavaju nas poslom i nemamo vremena da mislimo o sebi ni o svom zdravlju i obično tek kada trebamo ići doktoru saznamo da nemamo uplaćene doprinose – kaže Pisarević.

Koordinatorica Linije za pomoć novinarima Vildana Džekman rekla je da je pandemija pogoršala položaj novinara i medija, posebno kada je riječ o kršenju radnih prava.

– Mnogi novinari/ke nemaju mogućnost otići dostojanstveno u penziju zbog neuvezanog staža, veliki je broj otkaza tokom pandemije… Osnivanje jedinstvenog sindikata koji bi štitio prava medija u BiH je neophodno – dodala je Džekman.

Iznijela je i podatak da je od januara do kraja jula osam tužbi za klevetu prijavljeno Liniji za pomoć novinarima te se postavlja pItanje koliko će biti sredstava da se pokrije sve veći broj tih tužbi.

Prema riječima novinara Esada Šabanagića, medijska slika na području USK je i lošija nego u ostatku Bosne i Hercegovine, dodajući da su novinari naučili da trpe i djeluju pod ekonomskim pritiscima, nezavisni mediji žive od projekata.

Zorana Petković iz Zvornika kaže da je pozitivno to što je međunarodna zajednica shvatila da su mediji pod velikim pritiskom, a taj ekonomski, tihi pritisak na medije je kontinuiran.

– Mjesečni prihodi se smanjuju iz mjeseca u mjesec. Sindikat nam zaista jeste potreban, onaj koji će se boriti za novinare, ali i za samostalnost medija, posebno u manjim lokalnim sredinama – naglasila je Petković.

Urednik portala Capital Siniša Vukelić iz Banje Luke rekao je da je ovaj medij u posljednjih šest mjeseci suočen sa nekoliko tužbi koje su potpuno neosnovane, ali očigledno je motiv da se medij finansijski iscrpi i da se kod novinara stvori autocenzura.

Izvršna direktorica programa Radija USK Gorica Bukić kaže da se za medije koji se finansiraju iz budžeta često smatra se da je njihov posao podanički, da rade po diktatu i onako kako im politika nameće.

Prema riječima generalne tajnice Udruženja BH novinari Borke Rudić, današnja online debata je prva u nizu koju će BH novinari organizirati s novinarima, urednicima i vlasnicima medija sa područja cijele BiH, a s primarnim ciljem detektiranja najvažnijih problema u radu novinara i medija i njihovog rješavanja kroz saradnju sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti i pravosudnih institucija.

Izvor: Udruženje BH novinari

About The Author