NAŠE AMBASADE NA INTERNETU: Bespuća diplomatske neozbiljnosti

IZDVAJAMO

Ambasada u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ima stranicu, ali bi bilo bolje da je nema. Stranica je zamišljena kao bilingvalna, na bosanskom i engleskom, dakle bez arapskog. Kažem zamišljena jer u njenom “engleskom” dijelu nema niti jedne tekstualne informacije. Što se fotografija tiče, na lijevoj strani stoji nekoliko njih poredanih vertikalno, u maloj rezoluciji, i prikazuju znamenitosti BiH i Emirata. U dijelu za bosanski jezik, pod linkom “Slovo o zemlji”, moguće je naći nekoliko citata o BiH izvađenih iz djela poznatih književnika i fotografije bosanskohercegovačkih prirodnih ljepota. Moguće je naći i opće podatke o jednoj i drugoj zemlji. I to je sve. Posljednja izmjena na njoj napravljena je 30. maja 2007.

NAŠE AMBASADE NA INTERNETU: Bespuća diplomatske neozbiljnosti

Internetske stranice većine bosanskohercegovačkih ambasada su sramotno šture, loše i neinformativne. Svega je nekoliko pozitivnih primjera

Internetsko službeno (samo)predstavljanje ima jednak značaj kao i stvarno. Nerijetko je upravo ono, zbog brzine pristupa i protoka informacija, prvi korak ka upoznavanju s onim što nas interesuje. Koga interesuje Bosna i Hercegovina ili njeni odnosi s nekom državom, tu važnu ulogu igraju stranice ambasada. Od 43 ambasade, njih 21 uopšte nema stranicu. U priču nije uključena Albanija, jer BiH za Albaniju ima nerezidentnog ambasadora pa se ne može govoriti o ambasadi niti infrastrukturi koja joj je potrebna.

Posebno je zanimljivo da bh. ambasade u islamskim i arapskim zemljama u većini slučajeva nemaju stranice. Zanimljivo je jer se stalno potencira važnost saradnje s tim zemljama, njihove investicije te njihov prijateljski odnos prema BiH od rata naovamo. Takve su: Egipat, Indonezija, Iran, Jordan, Kuvajt, Libija, Malezija, Saudijska Arabija i Turska.

Bolje bi bilo da je nemaju

Ambasada u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ima stranicu, ali bi bilo bolje da je nema. Stranica je zamišljena kao bilingvalna, na bosanskom i engleskom, dakle bez arapskog. Kažem zamišljena jer u njenom “engleskom” dijelu nema niti jedne tekstualne informacije. Što se fotografija tiče, na lijevoj strani stoji nekoliko njih poredanih vertikalno, u maloj rezoluciji, i prikazuju znamenitosti BiH i Emirata. U dijelu za bosanski jezik, pod linkom “Slovo o zemlji”, moguće je naći nekoliko citata o BiH izvađenih iz djela poznatih književnika i fotografije bosanskohercegovačkih prirodnih ljepota. Moguće je naći i opće podatke o jednoj i drugoj zemlji. I to je sve. Posljednja izmjena na njoj napravljena je 30. maja 2007.

Kad su u pitanju spomenute zemlje, BiH ima ambasade još u Kataru i Pakistanu. Stranica ambasade u Kataru je bilingvalna, na bosanskom i engleskom. Bez jezika zemlje domaćina. Ažuriranje je češće kad je u pitanju stranica na engleskom. Posljednja vijest u tom dijelu stranice tiče se aktuelne krize u Kataru, dok u dijelu stranice na bosanskom jeziku ničega o tome nema. Bar ne na dan pisanja ovog teksta (sedmi juni 2017.). No, na stranici se barem mogu naći sve informacije koje se tiču konzularnih usluga ambasade, kakve su prijave boravka za strance u BiH, sprovodnice, vize i sl. Na stranici se ne nude informacije o mogućnostima investiranja u BiH, ali i drugim stvarima od kojih bi BiH mogla profitirati. No, dati su linkovi na kojima bi se zainteresirani s nečim od toga mogli upoznati.

Stranica ambasade u Pakistanu je samo na engleskom. Osim konzularnih informacija, moguće je saznati ime ambasadora, vidjeti njegovu fotografiju, ali i pročitati jednu vijest. Radi se o tome da su Merhamet, Klinički centar Univerziteta u Tuzli i Kanton Sarajevo u Pakistanu obnovili jednu zdravstvenu i jednu obrazovnu ustanovu. Kad, zašto, za koje novce, ne zna se.

Francuska bruka

Kad su u pitanju zemlje EU, u čijem društvu BiH želi biti, stranice na internetu nemaju bh. ambasade u: Belgiji, Bugarskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Italiji, Mađarskoj, Sloveniji i Španiji. Stranica ambasade BiH u Francuskoj formalno postoji. Na stranici Ministarstva vanjskih poslova dat je link na nju i u njemu je jasno naznačeno da se radi o ambasadi BiH u Francuskoj. No, kad kliknete, otvara se stranica na francuskom na kojoj piše da se radi o grupi “finansijskih entuzijasta” čiji je skraćeni naziv AMB BH, što je također skraćenica za bh. ambasadu. Oni na toj stranici, kako kažu, skupljaju sve informacije koje se tiču finansijskih savjeta koje nađu na internetu.

Posebno je neuredna stranica bh. ambasade u Austriji. Ona nudi opcije pregleda na bosanskom i njemačkom. Međutim, kod verzije na bosanskom, samo su linkovi ustvari na tom jeziku. Oni vode na sadržaje koji su dati na njemačkom ili na engleskom, kojeg u opcijama pregleda stranice uopšte nema. Jedan od sadržaja na engleskom je i prodaja diplomatskog automobila po minimalnoj cijeni od 2.070 eura. To je ujedno i jedini sadržaj pod linkom “događaji”.

Krajnje štura, s nedostatkom osnovnih informacija, kakva je ime ambasadora, i bez ijedne fotografije, jeste stranica bh. ambasade u Norveškoj.

Iako informativna, ne služi na čast stranica bh. ambasade u Njemačkoj jer je pregled moguć samo na B, H, S jeziku.

U Danskoj, stranica bh. ambasade otvara se slikom ambasadora Harisa Bašića i njegovom šturom biografijom. U toj biografiji stoji, između ostalog, da je: “visoko obrazovanje stekao na različitim univerzitetima u Evropi i Bosni i Hercegovini.“ Što je i gramatički nekorektno, ali je zanimljivije to što nam ne kaže koje je to obrazovanje? Na našem jeziku stranica je funkcionalna, ispunjava namjenu informiranja naših državljana o uslugama ambasade, dok na engleskom nudi samo instrukcije za vizu. Danskog jezika nema u opticaju.

Takva je stranica bh. ambasade u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske, u smislu da nudi sve što se bilo koga može ticati o radu ambasade te o dvjema zemljama i njihovim bilateralnim odnosima. Ono što joj kvari izgled jest naslovna stranica, gdje na timelineu stoji fotografija ambasade, a ispod nje se, u fotogaleriji, smjenjuju fotografije iste te ambasade.

Pozitivan primjer

Kao pozitivan primjer može se istaći stranica ambasade BiH u Češkoj. U opticaju su tri jezika: naš, češki i engleski. Osim općih informacija o zemlji, konzularnim uslugama i sl., tu su i vijesti koje se redovno ažuriraju, bilateralni odnosi, zatim informacije o bh. dijaspori u Češkoj, motiviranje poduzetnika za investiranje u BiH, promocije, kakva je, recimo, promocija bh. turističkog vodiča na češkom itd.

U tom rangu su i stranice bh. ambasada u drugim zemljama Evropske unije kakve su: Holandija, Njemačka, Poljska, Rumunija, Švedska. Od ostalih zemalja Evrope, BiH ima ambasade još u Švicarskoj i Vatikanu, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Te ambasade, s izuzetkom one u Makedoniji, nemaju svoje stranice. Što se tiče stranice bh. ambasade u Makedoniji, ona više služi promociji ambasadorice Lepe Babić nego zemlje ili barem aktivnosti ambasade. Tako, naprimjer, u jednoj od prvih vijesti stoji da je ambasadorica učestvovala na promociji dvojezičnog izdanja izabranih djela Petra Kočića. O samom Kočiću, interesu Makedonaca za njegovo djelo, kvaliteti prijevoda, ništa. Za razliku od Kočićevog djela, stranica je samo na B, H, S jeziku.

Iako informativna i sadržajna, stranica bh. ambasade u Indiji zaslužuje, kad je jezik u pitanju, najveću kritiku. Nju je moguće pregledavati samo na engleskom. S obzirom na kolonijalnu prošlost Indije te trauma koje su zbog toga još osjetne, kao i postkolonijalne misli koja se u toj zemlji razvila, ova stranica zaslužuje, možda više nego ijedna druga, da bude na jeziku domaćina, tj. barem na jednom od jezika Indije.

Virtualno predstavljanje BiH u SAD-u, kad je riječ o stranici ambasade, na niskim je granama. Tek nužne informacije, čija je tačnost pod upitnikom. Naprimjer, ako odete na link za rubriku koja predstavlja odnose BiH i SAD-a, taj link vas odvede na stranicu Wikipedije gdje se o tom površno govori. Kad se radi o odnosima BiH i EU, i tu link vodi na drugu stranicu, to je Europa.ba, ali je sve detaljnije i informacije su kredibilnije nego na Wikipediji. Arhiva stranice seže do 2014., posljednje tri godine ne postoje. No, barem je dat link na FB stranicu ambasade, čiji je administrator ažurniji nego administrator stranice s vlastitom web domenom.

Za razliku od SAD-a, ambasada BiH u Rusiji je besprijekorna. Kad bi se sudilo po stranicama, moglo bi se reći da je BiH više stalo do dobrih odnosa s Rusijom nego s Amerikom.

Što se tiče drugih velikih vojnih i/ili ekonomskih sila, BiH ima ambasade u Australiji, Izraelu, Japanu, Kanadi i Kini. Ambasada u Izraelu nema svoju stranicu. Ostale imaju, ali ne postoji valjan razlog ni za pohvalu ni za pokudu. Radi se o stranicama, kao što je i većina ovdje spomenutih, koje djeluju kao da su u eksperimentalnoj fazi. Prototipi koji pokazuju šta jedna stranica ambasade treba da ima. Onda tek slijedi njihovo sređivanje i postavljanje na web. Do ovog drugog je došlo, ali je prva faza preskočena.

Linkovi na sve ove stranice mogu se naći na stranici Ministarstva vanjskih poslova BiH.

About The Author