Mediji mogu doprinijeti uspješnijoj prevenciji nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Neodmjerenim izvještavanjem mediji umjesto da budu saveznici žrtava nasilja čine štetu i otežavaju borbu protiv nasilja

Mediji mogu doprinijeti uspješnijoj prevenciji nasilja nad ženama i nasilja u porodici
Foto: UN Women BiH/Imrana Kapetanović

Značaj medija u prevenciji nasilja nad ženama je višestruk, te je važno educirati novinare o profesionalnim i etičkim načinima izvještavanja o tom društvenom problemu, jedan je od zaključaka konferencije o temi „Uloga medija u multisektorskom odgovoru na nasilje nad ženama i nasilje u porodici”.

Konferenciju su organizirali UN Women u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Mediacentrom Sarajevo i uz podršku Švedske.

– Svi članovi i članice društva moraju biti dijelom kontinuiranih napora u borbi protiv nasilja nad ženama. Svi čitamo novine, gledamo televiziju i aktivni smo na društvenim mrežama. Način na koji mediji izvještavaju će uticati na vjerovanja, stavove i mišljenja o temi – kazala je zamjenica šefice razvojne saradnje pri ambasadi Švedske u Bosni i Hercegovini Lisa Curman.

Dodala je da je odgovorno medijsko izvještavanje ključno kada su u pitanju prevencija nasilja i eliminiranje štetnih stereotipa koji utiču na nasilje nad ženama i djevojčicama.

UN Women u BiH od 2016. godine uz podršku Švedske strateški radi na jačanju saradnje medija s multisektorskim timovima za odgovor na nasilje u lokalnim zajednicama u BiH.

– Kao kreatori javnog mnijenja, mediji imaju važnu ulogu u promoviranju rodne ravnopravnosti, nestereotipnih rodnih uloga te sprečavanju nasilja nad ženama, što je prepoznato i u Istanbulskoj konvenciji, najvišem međunarodnom standardu Vijeća Evrope u oblasti sprečavanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici – kazala je programska specijalistkinja pri UN Women BiH Amna Muharemović.

Novinarka i članica kantonalnog koordinacionog tijela za Kanton 10 Željka Mihaljević bila je jedna od panelistica koja je naglasila koliko je važno da mediji ovom pitanju pristupe odgovorno, da problematiku nasilja tretiraju na profesionalan i etičan način i tako podižu svijest svih ljudi u zajednici o tome da nije riječ o privatnom, nego društvenom problemu.

– Tako će kod publike, odnosno građana, razviti suosjećanje i potrebu da pomognu žrtvama. Samo tako osviješteni ljudi preventivno djeluju u svom okruženju, ne ustručavajući se prijaviti svaki slučaj nasilja u porodici – navela je Mihaljević.

Mediji, medijski radnici i novinari, da bi tako djelovali trebali bi biti educirani jer je, kako je istakla Mihaljević, riječ o osjetljivom problemu.

– Neodmjerenim izvještavanjem, otkrivanjem identiteta žrtve, kršenjem prava djeteta, umjesto da budu saveznici žrtava nasilja, kao i onih koji se protiv tog nasilja bore, čine štetu otežavaju tu borbu, a žrtve odvraćaju od prijavljivanja i traženja pomoći – dodala je.

Da je potreban pažljiv pristup, poznavanje problematike i provjera sa stručnom osobom od koje se traže podaci da bi ono što će se plasirati bilo adekvatno, podsjetila je socijalna radnica u timu za zaštitu od nasilja u porodici Javne ustanove Centar za socijalni rad Prijedor Dragana Grujičić.

– Medijsko izvještavanje o toj temi je od izuzetnog značaja, kako bi se o tom problemu što više govorilo i kako se on ne bi više doživljavao kao privatni porodični problem koji se rješava u ‘četiri zida’, već problem koji opterećuje cjelokupno društvo – kazala je Grujičić.

Kao jedna od panelistica na konferenciji istaknula je da joj je kao socijalnoj radnici bilo drago da predstavlja značaj i ulogu medijskog izvještavanja o tom problemu kroz praktična iskustva, a koja doprinose prevenciji nasilja u porodici.

Tokom 2021. godine ured UN Women u BiH u saradnji sa Mediacentrom Sarajevo pokrenuo je program saradnje lokalnih medijskih redakcija s multisektorskim timovima i koordinacionim tijelima koji djeluju u odgovoru na nasilje, nakon čega su predstavnici medija i institucija zajednički definirali modalitete saradnje i prijedloge zajedničkih aktivnosti objedinjene u dokumentu „Okvirni plan saradnje multisektorskih timova i lokalnih medija u BiH”.

U narednom periodu nastavlja se rad na edukaciji medijskih profesionalaca i njihovom umrežavanju sa članovima multisektorskih timova, s ciljem unapređivanja medijskog izvještavanja i otklanjanja štetnog i diskriminatornog govora u medijskom prostoru, najavljeno je u saopćenju UN Women BiH.

About The Author