KORUPCIJA, MEDIJI I CENZURA NA ZAPADNOM BALKANU

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) je 29.9.2016. održao regionalnu konferenciju Korupcija, mediji i cenzura na Zapadnom Balkanu, koja je dio dvodnevne konferencije kojom je obilježen Međunarodni dan slobode pristupa informacijama. Na konferenciji su kao panelisti, u dinamičnoj diskusiji učestvovali predstavnici medijskih organizacija iz Srbije, BiH, Hrvatske i Makedonije, kao i stručnjaci za […]

KORUPCIJA, MEDIJI I CENZURA NA ZAPADNOM BALKANU

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) je 29.9.2016. održao regionalnu konferenciju Korupcija, mediji i cenzura na Zapadnom Balkanu, koja je dio dvodnevne konferencije kojom je obilježen Međunarodni dan slobode pristupa informacijama.

Na konferenciji su kao panelisti, u dinamičnoj diskusiji učestvovali predstavnici medijskih organizacija iz Srbije, BiH, Hrvatske i Makedonije, kao i stručnjaci za medije i medijsko pravo.
Na konferenciji se diskutovalo o preduslovima za osiguranje medijskih sloboda u regionu i negativnim trendovima, u smislu pokušaja gušenja slobode izražavanje i sve većih pritisaka na medije. Dio konferencije bio je posvećen transparentnosti vlasništva nad medijima, a učesnici su prenijeli i svoja iskustva i prepreke sa kojima se suočavaju u izvještavanju o korupciji u regionu.
Problemi koji su istaknuti tokom diskusije uključuju:
– Medijske slobode nisu postavljene kao prioritet u procesu priključivanja i pregovorima sa Evropskom unijom;
– U zemljama regije politički ambijent nije stimulativan za medije i novinare;
– Zakoni o vlasništvu nad medijima nisu adekvatni i ne omogućavaju kompletan uvid u vlasništvo, što ostavlja prostor za neprimjerene uticaje na uređivačku politiku;
– Nema kontrole nad primjenom zakona o vlasništvu nad medijima i u zemljama u kojima oni postoje;
– Tužbe za klevetu se, posebno u BiH, koriste kao vid pritiska na medije;
– Broj žalbi od strane samih novinara, koji se odnose na napade na novinare ili narušavanje njihovih prava, nije dovoljan za adekvatno postupanje institucija i udruženja novinara;
– Institucije pravosuđa nisu efikasne i nezavisne, što utiče na pravnu sigurnost medija i novinara;
– Klasične medijske redakcije nemaju dovoljno resursa za dubinska istraživanja i istraživačke priče.
Kao ključni preduslovi za unapređenje nezavisnosti i kapaciteta medija u istraživanju i izvještavanju o korupciji navedeni su:
– Međusobna solidarnost novinara u odbrani svojih prava i aktivan i otvoren zajednički otpor svim vrstama pritisaka;
– Adekvatan zakonski okvir koji omogućava pravovremen pristup informacijama, ali i zaštitu prava novinara;
– Jaka i prepoznatljiva udruženja za zaštitu prava novinara;
– Jačanje kapaciteta medijskih redakcija, s ciljem formiranja timova koji će se baviti prikupljanjem i analizom podataka i informacija u posjedu institucija;
– Jačanje i razvoj obrazovnih programa na univerzitetima, kao i promocija edukacijskih programa koje provode udruženja i organizacije koji su usmjereni na obuke novinara;
– Jake i razvijene regionalne mreže istraživačkih novinara, s ciljem lakšeg protoka informacija i praćenja korupcijskih afera.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici istraživačkih medija Krik iz Srbije, Balkan Investigative Reporting Network, Centra za istraživačko novinarstvo iz BiH, zatim RTV Federacije, Novog lista iz Rijeke, udruženja novinara iz Hrvatske i BiH, OSCE-a, Vijeća za medijsku etiku iz Makedonije, itd.

About The Author