KONKURS ZA NOVINARE I BLOGERE

Uz podršku UN Women ureda u Bosni i Hercegovini i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA), a u okviru projekta „Isključimo nasilje-Mediji protiv nasilja nad ženama” Udruženje/udruga BH novinari i Asocijacija XY organizuju takmičenje za novinare/ke sa ciljem promovisanja prava i interesa žrtava kroz kontekstualiziranje pitanja rodno zasnovanog nasilja. Pozadina Prema studiji o […]

KONKURS ZA NOVINARE I BLOGERE

Uz podršku UN Women ureda u Bosni i Hercegovini i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA), a u okviru projekta „Isključimo nasilje-Mediji protiv nasilja nad ženama” Udruženje/udruga BH novinari i Asocijacija XY organizuju takmičenje za novinare/ke sa ciljem promovisanja prava i interesa žrtava kroz kontekstualiziranje pitanja rodno zasnovanog nasilja.

Pozadina

Prema studiji o rasprostranjenosti nasilja nad ženama iz 2013. godine, svaka druga žena u BiH je nakon 15. godine iskusila neki oblik nasilja. Nasilje je sveprisutan problem koji pogađa sve populacione skupine u BiH, a društvene norme su generator nasilja. Podatak da među mladima egzistiraju stavovi da je žena koja je seksualno zlostavljana kriva jer stilom oblačenja izaziva nasilje i da to smatra gotovo 80% mladića na različitim lokacijama je poražavajuća, kao i podatak da prebacivanje krivice na žrtvu ohrabruje nasilje i opravdava ga kao „zasluženu kaznu”.

U okviru projekta „Isključimo nasilje- Mediji u borbi protiv nasilja”, Udruženje/udruga BH novinari organizovali su radionice za novinare/ke u deset gradova širom Bosne i Hercegovine u cilju poboljšanja uredničke politike u bh. medijima i znanja novinara/ki i blogera/ki o rodno zasnovanom nasilju. Mediji su snažan generator javnog mnijenja i brojne studije potvrđuju da mediji mogu biti ključan saveznik u prevenciji svih oblika nasilja, kao i da mogu promijeniti kulturu prihvatanja rodno zasnovanog nasilja.

Konkurs za novinare/ke i blogere/ke

Mediji su neodvojivi dio javnog i privatnog svakodnevnog života građana/ki Bosne i Hercegovine. Mediji, imaju uticaj na javno mnijenje i pomažu stvaranje održivih promjena u društvu. Konkursom za medije prepoznajemo njihov angažman u prevenciji svih oblika rodno zasnovanog nasilja, te u razbijanju duboko ukorijenjenih stereotipa. Konkursom želimo prepoznati i nagraditi njihov angažman u promociji ljudskih prava žena u pogledu, izvještavanja o rodno zasnovanom nasilju i svim njegovim formama, uključujući i nasilje nad ženama i djevojčicama, kao i nasilje u porodici. Autori i autorice, kao i urednici i urednice, blogeri/ce i aktivisti/ce mogu dostaviti članke ili druge medijske sadržaje koji ispunjavaju uslove konkursa. Po jedna nagrada će biti dodijeljena za najbolji novinarski članak ili drugo novinarsko djelo u svakoj od pet kategorija:

 1. Članak u štampi
 2. Članak na web portalu
 3. Televizijska priča
 4. Radio istraživačka priča
 5. Blog priča

Novčana nagrada za svaku kategoriju iznosi po 1. 000,00 KM.

Izbor najboljeg novinarskog autorskog pristupa će se temeljiti na sljedećim kriterijima:

 • Novinarski pristup predstavljanja činjenica i podataka u kontekstu rodne ravnopravnosti
 • Analitički pristup temi nasilja nad ženama i djevojčicama
 • Pošten, sveobuhvatan i objektivan pristup u kreiranju autorskog sadržaja, što uključuje obavezno korištenje više različitih izvora i više različitih perspektiva odabrane teme
 • Promocija prevencije rodno zasnovanog nasilja, posebno nasilja nad ženama i djevojčicama
 • Prikaz uloge muškaraca u prevenciji rodno zasnovanog nasilja
 • Korištenje rodno osjetljivog jezika
 • Inovativan i moderan stil pisanja za novine, web i blog/audio-vizualna prezentacija za radio i televiziju
 • Procjena pozitivnog učinka na publiku u smislu promovisanja rodno zasnovanog nasilja
 • Inovativnost u pristupu, obrađivanje tema koje nisu zastupljene u medijima

Zahtjevi konkursa za novinare/ke i blogere/ke

 1. Članak u štampi mora biti originalan i njegova dužina mora biti najmanje 3 600 znakova. Dostavljeni materijal može odgovarati rasponu od istraživačke priče do izvještaja ili opservacije.
 2. Članak na internet portalu mora biti originalan i njegova dužina mora biti najmanje 3 600 znakova. Dostavljeni materijal može odgovarati rasponu od istraživačke priče do izvještaja ili opservacije.
 3. Televizijska priča mora biti informativna i trajati od 100 sekundi do 4 minute u obliku TV izvještaja.
 4. Radio istraživačka priča može trajati od 100 sekundi do 7 minuta, ovisno o karakteru emitovanog materijala.
 5. Blog priča mora biti originalna i njena dužina mora biti najmanje 3 600 znakova.

Dostavljeni novinarski rad mora biti objavljen.

Sva dostavljena ostvarenja moraju biti u kontekstu Bosne i Hercegovine, poštovati navedene zahtjeve i koristiti rodno osjetljiv jezik. Svi dostavljeni radovi bi trebali biti objavljeni na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku.

Prijava treba sadržavati podatke o autoru/ici i link za objavljeni rad koji treba dostaviti na e- mail adresu: [email protected], s naznakom „Za konkurs za novinare/ke i blogere/ke”.

Rok za dostavu prijava je 20. novembar.

bhnovinari.ba

About The Author