Istraživanje: Četiri od 10 novinara u Srbiji iskusilo digitalno nasilje

Istraživanje u Srbiji je provedeno u saradnji sa Udruženjem novinara Srbije i Nezavisnim udruženjem novinara Srbije i učestvovalo je 130 novinara

Istraživanje: Četiri od 10 novinara u Srbiji iskusilo digitalno nasilje

Institucionalni pritisci su oblik prijetnje s kojom se većina novinara često i redovno susreće u svom radu (46,2 posto), a slijede ekonomski pritisci ili nesigurnost radnih mjesta (40,2 posto), pokazao je posljednji izvještaj Vijeća Evrope o sigurnosti novinara u Srbiji.

Čak 29,9 posto novinara često ili redovno se susreće sa problemom targetiranja i kampanjama blaćenja, a 30,5 posto je prijavilo da se redovno ili često suočava sa verbalnim prijetnjama. Strateške tužbe protiv učešća javnosti (SLAPP) često ili redovno je iskusilo 17,1 posto novinara.

Kada je riječ o digitalnom nasilju, 39,2 posto novinara je izjavilo da su bile žrtve ovakve vrste nasilja. Natpolovična većina novinara (53,8 posto) izjavila je da je jednom ili više puta bila u situaciji da ne izvještavaju o nekoj temi ili događaju, a novinarke iznadprosječno prijavljuju ovakvu situaciju.

Novi izvještaj pripremljen je kroz zajednički projekat Evropske unije i Vijeća Evrope, sa ciljem boljeg razumijevanja i pomoći ka formuliranju politike, kroz identifikaciju nevidljivih pritisaka kao što su autocenzura, digitalni oblici nasilja i faktora koji dovode do ovih negativnih pojava.

Istraživanje je provedeno u saradnji sa Udruženjem novinara Srbije i Nezavisnim udruženjem novinara Srbije, gdje je učestvovalo 130 novinara zaposlenih u medijima.

Ovaj izvještaj teži ka dubljem razumijevanju složene dinamike između sigurnosti novinara kao i okolnosti u kojima oni obavljaju svoju ulogu u medijskom prostoru Srbije.

U savremenom digitalnom dobu, gdje je sloboda izražavanja i dalje fundamentalna, ključno je prepoznati da nevidljivi pritisci poput autocenzure i digitalnog nasilja imaju dalekosežan, ali često podcijenjen, uticaj na slobodu medija.

– Prepoznavanje i suprotstavljanje tim prikrivenim silama je od vitalnog značaja za očuvanje integriteta novinarstva i odbranu demokratskih vrijednosti – kažu iz NUNS-a.

Projekat „Zaštita slobode izražavanja i medija u Srbiji (PROFREX)“ koji provodi Odsjek za saradnju na slobodi izražavanja Vijeća Evrope, dio je zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku”.

Izvor: NUNS

About The Author