INOVATIVNIM PRISTUPIMA DO JAČE OTPORNOSTI JAVNIH INSTITUCIJA NA KORUPCIJU

Centri civilnih inicijativa (CCI) u saradnji sa Agencijom za javne nabavke BiH započeli su sa primjenom specijalizovanog procesa za mjerenje otpornosti internih politika javnih institucija na rizike korupcije – MAKPI (Monitoring antikorupcijskih politika i implementacija). Mjerenje otpornosti na rizike korupcije biće provedeno u Agenciji za javne nabavke BiH, tokom prvog kvartala 2019.godine, korištenjem online pristupa, […]

INOVATIVNIM PRISTUPIMA DO JAČE OTPORNOSTI JAVNIH INSTITUCIJA NA KORUPCIJU

Centri civilnih inicijativa (CCI) u saradnji sa Agencijom za javne nabavke BiH započeli su sa primjenom specijalizovanog procesa za mjerenje otpornosti internih politika javnih institucija na rizike korupcije – MAKPI (Monitoring antikorupcijskih politika i implementacija).

Mjerenje otpornosti na rizike korupcije biće provedeno u Agenciji za javne nabavke BiH, tokom prvog kvartala 2019.godine, korištenjem online pristupa, koji se bazira na analizi primjene internih procedura rada institucije kroz provođenje tri ankete: sa uposlenicima, korisnicima i vanjskim ekspertima. Provođenje procesa navedenog mjerenja pomaže instituciji da identificira izvore potencijalne korupcije, te pruži podršku u njenom otklanjanju, kako bi se obezbijedio bolji poslovni okvir i podstaknula poštena konkurencija. Rezultati dobijeni kroz mjerenje biće korišteni, za identifikovanje slabih tačaka, te kao pomoć pri kreiranju plana za njihovo otklanjanje i unaprjeđenje rada, u konkretnom slučaju, Agencije za javne nabavke BiH, a sve u cilju jačanja otpornosti na korupciju.

„Kroz primjer jedne institucije nastoji se predstaviti svojevrsni inovativni pristup na polju borbe protiv korupcije, koji bi trebao dovesti do širenja dobre prakse i na ostale javne institucije. Bitno je naglasiti da je ovdje fokus na identifikaciji i poboljšanju slabih tačaka u sadržaju i/ili primjeni internih politika ciljanih institucija, a kroz uključivanje svi interesnih grupa – osoblja institucija, korisnika kao i vanjskih saradnika.“ navodi Igor Stojanović direktor razvoja CCI-a.

„Ovaj projekat je bitan za Agenciju ali i širu javnost, te će se na ovaj način ojačati interne procedure rada koje sprečavaju nastanak korupcije. Dobili smo informaciju od CCI da smo prva institucija u BiH koja provodi ova mjerenja te su naša očekivanja od ovog projekta velika“ izjavio je Đenan Salčin direktor Agencije za javne nabavke.

Slična mjerenja realizovana su tokom 2014. i 2015. u Italiji i Bugarskoj, koja su pomogla da se identifikuju problemi i predstave rješenja. Sama inicijativa dobila je i podršku Generalnog
direktorata za unutrašnje poslove Evropske komisije.

About The Author