Gotovo 20 posto domaćinstava u BiH nikada nije koristilo Internet

U BiH 53,3 posto penzionera koristi Internet, dok 100 posto studenata koristi Internet

Gotovo 20 posto domaćinstava u BiH nikada nije koristilo Internet

Ukupno 75,9 posto domaćinstava u Bosni i Hercegovini ima pristup internetu, 23,9 posto nema, dok 0,2 posto kućanstava ne zna ima li ga ili ne. U BiH 78,8 posto stanovništva su redovni korisnici interneta, 2,1 posto je onih koji nisu koristili internet u posljednjih godinu i više dana, dok 18,5 posto domaćinstava nikada nije koristilo internet.

Kada su u pitanju redoviti korisnici interneta u Bosni i Hercegovini 77 posto žena i 80,8 posto muškaraca, a prema radnom statusu internet koristi 53,3 posto penzionera, 84,1 posto nezaposlenih, 95,2 posto zaposlenih, dok je postotak studenata koji koriste internet 100.

Podaci pokazuju da je udio korisnika interneta prema nivou obrazovanja takav da 97 posto visoko obrazovanog stanovništva koristi Internet, 85,5 posto stanovništva sa srednjom stručnom spremom i 50 posto stanovništva s osnovnom stručnom spremom.

Najčešći razlozi korištenja interneta su u privatne svrhe i to za traženje informacija o robama i uslugama 75,8 posto, čitanje internetskih portala, online novina i časopisa 70,3 posto, slanje poruka putem skypea, messengera, WhatsAppa i Vibera 84,5 te za korištenje društvenih mreža 70,7 posto.

Usluge internet bankarstva u Bosni i Hercegovini danas koristi 20,1 posto kućanstava, dok je taj postotak u 2019. godini iznosio 7,8 posto, podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

Svrha istraživanja Agencije bila je prikazati stepen korištenja računara i drugih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, kao i koliko ljudi u BiH su korisnici interneta, te u koje svrhe se internet koristi.

Ovi podaci predstavljaju važan izvor informacija za provedbu politika u sektoru informacijskog društva, kažu iz Agencije. Veličina uzorka na nivou Bosne i Hercegovine iznosila je 8.167 domaćinstava. Odaziv je bio 80,9 posto ili 6.605 domaćinstava. Jedinica anketiranja bili su članovi domaćinstva između 16 i 74 godine starosti.

Izvor: Agencija za statistiku BiH

About The Author