Brojne čestitke za 3. maj – Svjetski dan slobode medija

U čestitkama se tvrdi da su slobodni mediji temelj svake demokratske države, ali stvarnost je mnogo složenija u Bosni i Hercegovini kada su medijske slobode u pitanju

Brojne čestitke za 3. maj – Svjetski dan slobode medija
Foto: FreeImages.com

Iako su strukovna udruženja danas na Svjetski dan slobode medija upozorila na brojne probleme s kojima se novinari suočavaju te da najveći broj napada na novinare dolazi upravo od predstavnika vlasti, brojni bh. političari čestitali su Svjetski dan slobode medija.

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija kazao je da ovaj datum podsjeća da je sloboda medija i govora temelj demokratskih društava koja mogu da napreduju samo ako građani imaju pristup pouzdanim informacijama.

– Važnost prenošenja tačnih, blagovremenih i provjerenih informacija došla je u punom kapacitetu do izražaja u jeku pandemije koronavirusa – kaže Tegeltija.

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Miloš Lučić ocijenio je da novinari rade u teškim uvjetima, a posebno sada u vrijeme pandemije koronavirusa kada su pouzdane, provjerene i istinite informacije od životne važnosti.

– Uz sve to medijski radnici su neadekvatno plaćeni za često stresno i opasno zanimanje. Medijske slobode susreću se s mnogim izazovima, a znamo da je sloboda medija ključni stup demokratije na kojoj se grade društva u kojima se poštuju prava i slobode – kazao je ministar.

Istakao je da je odgovornost svih da zaštite slobodu medija i poduzmu sve što je u njihovoj moći da se omogući novinarima da obavljaju posao profesionalno i objektivno u okruženju koje nije ispunjeno strahom i zastrašivanjem.

– Neka novinari nastave da tragaju za istinom, ali im je neophodno osigurati bolje i sigurnije uvjete za rad jer njihova odlučnosti i hrabrost su inspiracija za sve nas – dodao je.

Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković kazala je da su novinari u Bosni i Hercegovini izloženi pritiscima, a da se mediji koriste za političke obračune.

Turković je u povodu 3. maja – Svjetskog dana slobode medija na Twitter profilu podsjetila na ulogu slobodnih i profesionalnih medija u izgradnji demokratije.

Apelirala je na vlasti koje vode imunizaciju stanovništva protiv koronavirusa da i novinarsku profesiju svrstaju u prioritetne.

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić izrazio je uvjerenje da sloboda izražavanja mora biti preduvjet za objektivno, profesionalno i pošteno novinarstvo.

– Bez slobodnih medija nema demokratije zbog toga vas koji svoj posao obavljate profesionalno, podržavam u stalnoj borbi za afirmaciju slobode medija, istinito, pravedno, nezavisno i objektivno informiranje građana – istaknuo je Zvizdić.

Predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Lazar Prodanović kazao je da danas kada se Bosna i Hercegovina, kao i brojne druge zemlje regiona i svijeta, suočava sa ozbiljnim izazovima koje nose pandemija koronavirusa, migracije, ali i složena politička i ekonomska situacija, više nego ikad potrebni su slobodni mediji i novinari koji će svoj posao obavljati nezavisno i nepristrasno, te produkovati istinite i društveno odgovorne informacije u interesu svih građana Bosne i Hercegovine.

Također je istaknuo kako vlasti na svim nivoima u BiH imaju obavezu da poštuju, promoviraju i zaštite slobodu medija, koja predstavlja kamen temeljac svakog demokratski uređenog društva.

– To znači da bi svaki napad na novinare u obavljanju njihovog posla trebalo tretirati kao krivično djelo i oštro kažnjavati. Istovremeno, obaveza medija je da zagarantirane slobode ne zloupotrebljavaju i da se, zajedno s vlastima i građanima, bore protiv širenja lažnih vijesti koje unose strah i nemir, protiv govora mržnje, koji je, nažalost, i dalje često zastupljen u javnosti, kao i protiv neprofesionalnog i pristranog izvještavanja o bilo kojoj temi – napisao je Prodanović.

Ukazujući na značaj slobode medija, slobodnog, profesionalnog i nepristranog izvještavanja, pozvao je na potrebu većeg angažmana svih na poboljšanju materijalnog i društvenog statusa novinara u Bosni i Hercegovini.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara napisao je da ohrabruje novinare da nastave glasno govoriti istinu i ukazivati na sve devijacije s kojim se susreće bosanskohercegovačko društvo, a posebno da slobodno govore o kriminalu i korupciji.

Na Svjetski dan slobodne medija Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBiH) napominje da novinari u BiH rade za ponižavajuće plate i ugrožena im je egzistencija. Uz to su izloženi brojnim pritiscima, nasilju i svoj posao vrlo često obavljaju u strahu.

Različiti napadi na novinare, cenzura, samocenzura i finansijska zavisnost medija predstavljaju danas glavne prepreke u bavljenju novinarskom profesijom, navodi se u saopćenju SSSBiH.

Sindikat BiH također upozorava kako danas u Bosni i Hercegovini imamo polariziranu političku klimu, koja je obilježena stalnim verbalnim napadima i nacionalističkom retorikom i koja je stvorila neprijateljsko okruženje za slobodu medija.

Navodi i da se novinari napadaju zbog njihovog etničkog porijekla, spola, onoga što pišu, te da posebno zabrinjava sve učestalija pojava prebacivanja krivice na novinare koji otkrivaju afere sa onih koji su sudionici tih afera ili nezakonitih radnji.

Sindikat ističe kako je pandemija Covid-19 pokazala koliko je za društvo u cjelini važno imati pravovremene i objektivne informacije, te kolika je žrtva koju novinari svakodnevno podnose radeći profesionalno svoj posao.

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Eric Nelson izrazio je poštovanje prema medijskim profesionalcima zbog rizika kojima se izlažu da bi informirali sve građane.

– Novinari su istinski javni službenici, a njihova potraga za istinom direktno doprinosi javnom dobru. Svjetski dan slobode medija nas poziva da obratimo pažnju na odgovornost vlasti da daju podršku slobodi medija i stvore okruženje u kojem mediji mogu funkcionirati bez pritiska, zastrašivanja i straha – poručio je ambasador.

Ambasador je poručio da su njegov tim i on potpuno svjesni poteškoća s kojima se suočavaju mnogi novinari u BiH dok izvještavaju o raznim problemima i rade da bi vlasti pozvali na odgovornost, a građane informirali te da pažljivo prate.

– Albert Camus je kazao da slobodni mediji, naravno, mogu biti dobri ili loši, ali da je sigurno da će, bez slobode, uvijek biti samo loši. Na ovaj Svjetski dan slobode medija, želim svim medijskim profesionalcima u BiH da i dalje budu snažni i hrabri dok igraju jednu od najvažnijih uloga u demokratskom društvu – poručio je Nelson na Twitter profilu Ambasade SAD u BiH.

About The Author