BH novinari izabrali šampione rodne ravnopravnosti u BiH

BH novinari su jedino udruženje novinara u regiji zapadnog Balkana u okviru kojeg djeluje Mreža novinarki

BH novinari izabrali šampione rodne ravnopravnosti u BiH

Udruženje BH novinari dodijelilo je priznanje „Šampion rodne ravnopravnosti 2022“ Direkt portalu iz Trebinja u kategoriji „medij“, Nikoli Vučiću novinaru N1 televizije iz Sarajeva u kategoriji „novinar/ka“, te prof. dr. Zilki Spahić Šiljak za javni i akademski  doprinos rodnoj ravnopavnosti.

Priznanje je dodijeljeno povodom Međunarodnog dana žena u okviru svjetske kampanje „Mediji za žene 2022“ (Media4Women), koju BH novinari provode sa organizacijom Free Press Unlimited iz Nizozemske i novinarskim i medijskim organizacijama širom svijeta.

Direkt portal iz Trebinja je jedan od rijetkih medija u BiH koji su osnovale žene, upravljaju njime, produciraju i uređuju vijesti. Njihova urednička politika je u potpnosti rodno osjetljiva – u svim svojim segmentima podržava i promovira žene i njihov doprinos bh. društvu, naglašava važnost ženskih ljudskih prava, te profesionalno i objektivno izvještava o rodno zasnovanom nasilju kroz medijske sadržaje.

Novinar Nikola Vučić je u javnosti prepoznat kao zagovarač ženskih ljudskih prava i borac protiv maskuliniziranih narativa i predrasuda o ženama, te svojim radom potvrđuje važnost zajedničke borbe muškaraca i žena za rodnu ravnopravnost i jednakost.

Priznanje prof. dr. Zilki Spahić Šiljak se dodjeluje zbog njene višegodišnje borbe za ravnopravnost spolova iz perspektive akademske  zajednice i civilnog društva, te za sistematsko osnaživanje i edukaciju mladih djevojaka za liderstvo, bolji položaj u društvu i profesionalno napredovanje, navodi se u obrazloženju.

Udruženje BH novinari ovo priznanje dodjeljuje već drugu godinu sa ciljem podsticanja novinara/ki i mediji da promoviraj ženska ljudska prava i rodnu ravnopravnost, te da na fer, objektivan i profesionalan način izvještavaju o ženama, njihovim postignućima i javnom, društvenom i političkom angažmanu.

BH novinari su jedino udruženje novinara u regiji zapadnog Balkana u okviru kojeg djeluje Mreža novinarki i koje se sistematski bavi zaštitom ženskih ljudskih prava u medijima.

– Rodna ravnopravnost i rodne politike su dio vrijednosti BH novinara od osnivanja ovog udruženja. U posljednjih nekoliko godina, a nakon osnivanje Mreže novinarki, stvorili smo i interni mehanizam za efikasniju zaštitu ženskih ljudskih prava u medijima kroz bolji i ravnopravaniji položaj novinarki u odnosu na muškarce, ali i kroz medijske sadržaje. Smatramo to našom misijom, kao i našim  doprinosom integraciji vrijednosti i ciljeva Istanbulske konvencije u svakodnevni rad novinara i novinarki – kaže Borka Rudić, generalna sekretarka BH novinara.

Ona naglašava kako je izbor šampion/šampionke rodne ravnopravnosti u BiH jedan od načina da se oda javno priznanje borcima i borkinjama za ženska ljudska prava, ali i motiviraju drugi da grade društvo s nultom tolerancijom prema diskriminaciji žena, a posebno prema nasilju na osnovu spola.

About The Author