BH novinari: Cenezura na BHRT je atak na slobode izražavanja i mišljenja

Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari i Linija za pomoć novinarima upućuju javni protest Uredničkom kolegiju BHRT-a zbog cenzurisanja kritičkog osvrta novinara Mirze Skenderagića na film  „Koncentriši se, baba“  reditelja Pjera Žalice, kojim je otvoren ovogodišnji Sarajevo film festival (SFF) . U okviru redovne sedmične rubrike na portalu BHRT „Nedjeljna kritika“, objavljen je autorski osvrt Mirze […]

BH novinari: Cenezura na BHRT je atak na slobode izražavanja i mišljenja
Foto: BH novinari

Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari i Linija za pomoć novinarima upućuju javni protest Uredničkom kolegiju BHRT-a zbog cenzurisanja kritičkog osvrta novinara Mirze Skenderagića na film  „Koncentriši se, baba“  reditelja Pjera Žalice, kojim je otvoren ovogodišnji Sarajevo film festival (SFF) .

U okviru redovne sedmične rubrike na portalu BHRT „Nedjeljna kritika“, objavljen je autorski osvrt Mirze Skenderagića o navedenom filmu, a koji je skinut vrlo brzo nakon objavljivanja. Iz BHRT –a  su saopćili da je komentar skinut zbog „ nepoštivanja sistema rada“, kao i zbog odgovornosti ovog javnog servisa prema „pretplatnicima i poslovnim partnerima“.

Upravni odbor BH novinara i Linija za pomoć novinarima smatraju nedopustivim  cenzurisanje legitimne filmske kritike  i nasilno uskraćivanje prava gledateljima BHRT da čuju različite stavove o filmu Pjera Žalice, njegovim vrijednostima i umjetničkom dometu. Postupak odgovornih u BHRT –u nije ništa drugo do kršenje vlastitih Uredničkih principa i osnovnih vrijednosti javnog servisa, koji su utemeljeni na slobodi izražavanja i slobodi kritke, te pluralizmu ideja i stavova,  kao osnovnim pretpostavkama  političke debate o pitanjima od javnog značaja.

Od cenzrisanja filmske kritike, još je skandaloznije objašnjenje BHRT u kojem direktno  priznaju kako uredničke odluke prilagođavaju partikularnim potrebama i zahtjevima poslovnih partnera i pretplatnika. Ovakav pristup je protivan kodeksu novinarke etike i profesionalnim standardima – oni izričito zabranjuju političke mapulacije i uticaje bilo koje vrste, a posebno medijski klijentelizam. Zbog toga UO BH novinara naglašava kako je neptihvatljivo da se autorski sadržaji na BHRT –u, kao javnom servisu, kreiraju (ili cenzurišu) u skladu sa potrebama klijenata ili pojedinačnim zahtjevima utjecajnih osoba, i da pri tome ignorišu temeljne principe slobode izražavanja i javnog informisanja.

Upravni odbor BH novinara poziva Regulatornu agenciju za komunikacije, nadležnu za poštivanje novinarske etike u javnim servisima, te Parlamentarnu skupštinu BiH, kao osnivača, da se najozbiljnije suprotstave kršenju javnog interesa i zavodjenju cenzure u BHRT –u , što je, na kraju,  u suprotnosti i sa važećim Zakonom o Javanom servisu BiH.

Upravi odbor Udruženja/udruge BH novinari

About The Author