Besplatna pravna pomoć će biti dostupna novinarima iz cijele BiH

U narednih pet godina BH novinari i FMHL će omogućiti medijskim profesionalcima efikasniju pravnu zaštitu i uživanje slobode izražavanja u skladu s međunarodnim standardima

Besplatna pravna pomoć će biti dostupna novinarima iz cijele BiH

Udruženje BH novinari i Linija za pomoć novinarima organizirali su radionicu o novinarskim pravima i medijskim slobodama u Bosni i Hercegovini, s fokusom na pružanje besplatne pravne pomoći novinarima kroz USAID-ov program podrške medijima (MEA) u BiH.

Cilj ovih aktivnosti je jačanje pravne zaštite nezavisnih medija i medijskih profesionalaca, kao i unapređenje efikasnosti istraga i sudskih postupaka u vezi sa slobodom medija i sigurnosti novinara.

Trening u Tuzli je prvi od 24 obuke koje će biti organizirane s ciljem podizanja vještina novinara za korištenje pravne pomoći i efikasnosti zaštite kroz pravosudne institucije u BiH.

Predsjednik Udruženja BH novinari Marko Divković kaže da uposlenici medija nisu dovoljno upućeni u procedure i načine zaštite kroz sistem pravne pomoći.

– Dobar dio njih ne prijavljuju incidente, napade i probleme kojima su izloženi, zato su ovi treninzi jako važni, jer naše kolege iz medija mogu dobiti sve potrebne informacije – navodi Divković.

Pravnica u BH novinarima Ema Habul upoznala je učesnike treninga sa setom usluga koje će besplatno dobijati medijski profesionalci prijavom u FMHL i zahvaljujući USAID-ovog programa podrške medijima u BiH, koji implementira Internews u saradnji sa BH novinarima i drugim partnerskim organizacijama.

Te usluge su pravni savjeti i konsultacije, zastupanje novinara pred sudom i drugim institucijama i organima, monitoring suđenja, pisanje predstavki javnim i drugim institucijama, analiza postupanja domaćih pravosudnih institucija i usklađenost njihovog radu sa standardima Evropske unije zaštite slobode izražavanja i medijskih sloboda.

– Kroz ovaj program bit će razvijena i jedna sasvim nova  usluga – pravna provjera medijskog sadržaja prije njegovog objavljivanja, kako bi se izbjegle potencijalne tužbe za klevetu i/ili drugi oblici institucionalnih postupaka prema novinarima i medijima koji mogu biti kršenje slobode medija, prava i sigurnosti novinara – istaknula je Ema Habul.

Iako je u prošlosti trpjela brojne pritiske unutar i izvan medija u kojima je radila, novinarka javnog servisa Bosanskohercegovačke radio-televizije (BHRT) Enisa Alibalić do sada nije tražila besplatnu pravnu pomoć.

– Kada se novinar, kao što sam ja, nađe u situaciji da nema zaštitu unutar svoje medijske kuće ili kada trpi napade izvan toga, on tada spašava profesiju, a nekada i vlastiti život. Nije mu, u tom trenutku, na pameti da pozove Liniju za pomoć, stoga je trebamo još više približiti novinarima i mnogo više koristiti – objasnila je Alibalić.

FMHL namjerava proširiti i ojačati vlastitu mrežu pravnika i advokata te podići svijest medijskih profesionalaca kao i cjelokupne bh. javnosti o važnosti i dostupnosti pravne i institucionalne zaštite za sve uposlenike u medijima širom države.

Iz Udruženja BH novinari ističu kako je posebno važno jačanje postojećeg Fonda za odbranu novinara, čija se sredstva koriste za zastupanje i odbranu medijskih profesionalaca u pravnim postupcima pred sudovima i drugim pravosudnim institucijama.

Mladi novinar Radio-televizije „Slon“ iz Tuzle Ramo Tučić u Liniji za pomoć novinarima vidi sigurnost za profesionalan rad.

– Bez obzira što bi u slučaju prijetnji ili napada moja kuća stala iza mene, jako mi je važno znati da postoji neko kome se mogu obratiti i ko će zaštititi moja prava, ko će mi biti zaleđina – kaže Tučić.

Trening, na kojem su uz novinare učestvovali predstavnici policije i pravosuđa, te advokati FMHL bit će od koristi svima, posebno zbog boljeg razumijevanja odbrane novinara, te savladanja pravne terminologije i postojećih praksi.

Advokatica Biljana Radulović, koja je i ranije bila angažirana u FMHL, kaže kako u svakom sudskom procesu brani slobodu izražavanja, jer ona može biti uskraćena bilo kome, a ne samo novinarima.

About The Author