Zabranjuje se objava ličnih podataka zaraženih osoba i osoba u izolaciji

Zaštita ličnih podataka ne spriječava nadležne organe da preduzimaju mjere i aktivnosti u borbi protiv pandemije

Zabranjuje se objava ličnih podataka zaraženih osoba i osoba u izolaciji

Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini donijela je rješenje kojim se zabranjuje nadležnim organima na svim nivoima vlasti u BiH, uključujući entitetske i kantonalne štabove civilne zaštite kao i druge organe koji djeluju u vanrednoj situaciji u vezi s pandemijom virusa korona Covid-19, da objavljuju lične podatke o osobama koje su pozitivne na koronavirus kao i osobama kojima su određene mjere izolacije i samoizolacije.

Nadležnim organima naloženo je da odmah uklone i blokiraju lične podatke o osobama koje su pozitivne na koronavirus kao i osobama koje poštuju određene mjere izolacije i samoizolacije, čiji su podaci su javno objavljeni.

To rješenje donijeto je na osnovu Zakona o zaštiti ličnih podataka i Zakona o upravi rješavajući po službenoj dužnosti u predmetu utvrđivanja zakonitosti javnog objavljivanja ličnih podataka osoba koje su pozitivne na korona virus te osoba koje se nalaze u izolaciji i samoizolaciji zbog pandemije virusa korona.

Kako je istaknuto Agencija je na osnovu saznanja o objavi podataka pokrenula postupak za utvrđivanje zakonitosti takve obrade ličnih podataka.

Uprava za inspekcijske poslove Kantona 10 objavila je “Popis osoba u izolaciji na dan 21. marta” u kojem su navedeni lični podaci svih osoba kojima je naređena izolacija i samoizolacija. Predmetni spisak sadrži lične podatke ime, prezime, godina rođenja, grad/mjesto, zemlja iz koje je došla osoba, datum početka izolacije te broj telefona.

Osim toga, neki drugi nadležni organi kao u Trebinju, Konjicu i Čeliću na isti ili sličan način su objavili spiskove osoba koje su pozitivne na virus korona, kao i osoba kojima je određena izolacija ili samoizolacija.

Kako su pojasnili, Zakon o zaštiti ličnih podataka predstavlja osnovnu legislativu koja neposredno određuje obradu ličnih podataka i njegov osnovni cilj je da svim osobama na teritoriji BiH, bez obzira na njihovo državljanstvo ili prebivalište, osigura zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, a naročito pravo na privatnost i zaštitu podataka u pogledu obrade ličnih podataka koji se na njih odnose.

Iz Agencije podsjećaju da podaci o zdrastvenom stanju građana spadaju u posebnu kategoriju ličnih podataka i kao takvi imaju i posebnu mjesto u Zakonu o zaštiti ličnih podataka.

Zaštita ličnih podataka ne spriječava nadležne organe da preduzimaju mjere i aktivnosti u borbi protiv pandemije virusa korona, ali na nadležnim organima je da i tom prilikom osiguraju zakonitu obradu ličnih podataka.

– Javno objavljivanje ličnih podataka osoba koje su pozitivne na koronavirus te osoba kojima su izdate naredbe o izolaciji i samoizolaciji, a koja ne krše izdate naredbe, ne može se opravdati javnim interesom. Naročito se ne može opravdati objavljivanje podataka na način kao što su to pojedini javni organi učinili – poručili su iz Agencije.

Objavljivanje podataka o svim osobama koja su pod mjerama može narušiti povjerenje u zdrastveni sistem.

Da bi se pacijent obratio ljekaru i sa njim podijelio informacije, koje se tiču njegovog zdravstvenog stanja, potrebno je da bude uvjeren da će te informacije ljekar čuvati kao profesionalnu tajnu i da neće biti upotrijebljeni ni u jednu drugu svrhu osim u koju su prikupljeni tj. za liječenje.

Sama mogućnost da okolina u kojoj živi pacijent može doći do ovih informacija može osobu odvratiti da se obrati stručnoj osobi. To nepovjerenje može imati za posljedicu, kada su u pitanju prenosive bolesti, do širenja bolesti na druge osobe čime je bitno ugrožen i javni interes da se spriječi širenje bolesti.

Osim toga, objavljivanje ličnih podataka o osobama koje poštuju izdate naredbe o izolaciji i samoizolaciji, može dovesti do njihove stigmatizacije od šire društvene zajednice i u krajnjem slučaju do nasilja i ataka na život.

Stoga je Agencija utvrdila da javno objavljivanje ličnih podataka osoba koje su pozitivne na virus i osoba kojima su određene mjere izolacije i samoizolacije, a one nisu prekršile izdate naredbe, nije u skladu sa principom pravičnosti i zakonitosti.

About The Author