Vijeće Evropske unije podržao Akcioni plan za oporavak i transformaciju medija

Izražena neophodnost garancije medijskih sloboda i pluralizma i ukazano na buduće izazove za medije i audiovizuelni sektor

Vijeće Evropske unije podržao Akcioni plan za oporavak i transformaciju medija

Ministri kulture Evropske unije usvojili su zaključke kojima su pozdravili i podržali akcioni plan Evropske komisije za oporavak i transformaciju medijskog i audiovizuelnog sektora.

Ministri su ukazali na sve izazove s kojima se mediji i adiovizuelni sektor suočavaju, istaknuli njihov značaj za informiranje, kulturnu raznolikost i demokratiju u Evropi i pozvali zemlje članice da sredstva iz evropskog fonda za oporavak iskoriste za ubrzanu digitalnu transformaciju i zelenu tranziciju ta dva sektora.

U usvojenim zaključcima, Vijeće EU u formatu ministara kulture je istakao da je “pandemija Covida-19 samo istakla značajne promjene koje su se već događale u informativnim medijima i audiovizuelnom sektoru kao posljedica globalizacije i digitalizacije, i tako pojačala potrebu da se očuva i zaštiti ta strateška kulturna vrijednost Evrope”.

Oni su podsjetili i da su ranije izrazili neophodnost garancije medijskih sloboda i pluralizma i ukazali na buduće izazove za medije i audiovizuelni sektor, “posebno na njihovu održivost koja je od ključnog značaja za otpornost i oporavak evropske ekonomije”.

– Javni medijski servisi imaju vodeću ulogu u očuvanju slobode izražavanja, u tome da se ljudima omogući da primaju pouzdane i činjenične informacije i u promociji fundamentalnih vrijednosti demokratije – ocijenjeno je u zaključcima Vijeća EU.

Evropska komisija je 3. decembra 2020. godine usvojila Akcioni plan podrške oporavku i transformaciji medijskog i audiovizuelnog sektora, koji su posebno pogođeni krizom izazvanom koronavirusom, a ključni su za demokratiju, kulturnu raznolikost i digitalnu autonomiju Evrope.

Pored olakšanog pristupa finansijskoj podršci EU, akcioni plan Evropske komisije predviđa i podsticanje ulaganja u audiovizuelni sektor putem nove inicijative MEDIA INVEST koja bi trebalo da mobilizira ulaganja u iznosu od 400 miliona eura tokom sedmogodišnjeg perioda, kao i pokretanje inicijative “NEWS” u kojoj će se objediniti mjere i podrška za sektor informativnih medija.

Akcioni plan je usko povezan s Akcionim planom za evropsku demokratiju, čiji je cilj jačanje slobode i pluralizma medija u cijeloj Evropi, s naglaskom na zaštitu novinara.

– Uloga informativnih medija i audiovizuelnog sektora u pružanju tačnih informacija i zabave je od velikog značaja za evropsku demokratsku debatu i njen kulturni diverzitet. Ali mediji i audiovizuelni sektor se sučavaju sa ogromnim izazovima kao što su promjena navika gledalaca i gubitak prihoda od oglašavanja. Covid-19 je stavio oba sektora pod dodatni pritisak. Usvojeni zaključci definiraju jasne korake koji će im pomoći da se brzo oporave i da iz krize izađu jači – saopćeno je iz Vijeća EU.

Istaknuto je da su medijski i audiovizuelni sektor veoma značajni ekonomski subjekti s godišnjim prometom koji, prema procjeni Komisije, iznosi 193 milijarde eura.

Ukazuje se, međutim, da su oba sektora tokom pandemijske krize trpjela, da su prihodi od oglašavanja pali za više od 20 posto, a da su evropska kina pretrpjela ogromne gubitke.

Vijeće EU je zato pozvalo zemlje članice da iskoriste Fond za oporavak EU, kao post-krizni finansijski instrument Unije i da investiraju u ubrzanu digitalnu transformaciju i zelenu tranziciju medija i audiovizuelnog sektora.

Izvor: EURACTIV

About The Author