Usvojena Povelja i preporuke za medije i novinare

Zagovarati donošenje boljih zakona i propisa protiv govora mržnje te donošenje zakonske regulative o transparentnosti medijskog vlasništva i transparentnog finansiranja medija

Usvojena Povelja i preporuke za medije i novinare

Kao rezultat UNICEF-ovog projekta Dijalog za budućnost i Regionalne medijske platforme izrađena je Povelja i preporuke kojima su novinari iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije podržali ciljeve i vrijednosti projekta „Dijalog za budućnost (DFF): Unapređenje dijaloga i društvene kohezije, unutar i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“.

S tim u vezi, prihvatili su da, kao medijski profesionalci, posvećeni odgovornom, poštenom, istinitom i objektivnom novinarstvu zasnovanom na standardima novinarske etike, ljudskih prava i demokratskih vrijednosti, doprinose jačanju mira, stabilnosti i društvene kohezije unutar i među našim državama kroz sve medijske sadržaje.

Poveljom su se obavezali da će primjenjivati načela i odredbe kodeksa novinarske etike za elektronske, štampane i online medije u skladu sa zakonima i novinarskim standardima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, kao i međunarodnim normama medijskih sloboda, prava novinara i zaštite dostojanstva i integriteta svakog čovjeka.

Također, obavezali su se da će raditi u interesu javnosti i svih građana, pod bilo kakvim okolnostima i bez obzira na individualne zahtjeve interesnih grupa te poštovati temeljne slobode, različitost stavova i mišljenja, kao i individualna ljudska prava svih sudionika komunikacijskog prostora na jednak, nediskriminirajući način i uz poštivanje mišljenja, potreba i interesa svakog pojedinca.

Prema usvojenoj Povelji najavili su da će izvještavati jasno, nedvosmisleno, pošteno i sveobuhvatno o aktuelnim događajima i svakodnevnom životu, uz iskazivanje poštovanja i empatije prema drugom i drugačijem te jačati mirnodopsko novinarstvo i interprofesionalni dijalog među novinarima.

Najavili su da će to učiniti predano radeći na promociji univerzalnih vrijednosti mira i nenasilnog rješavanja konflikata, naglašavajući važnost pozitivnih društvenih vrijednosti poput inkluzije, tolerancije, poštovanja i prihvatanja kulturne i religijske različitosti, povjerenja i solidarnosti na političkom, društvenom, kulturnom i medijskom  planu.

Obavezali su se i da će svakodnevno i odgovorno primjenjivati principe novinarske etike i profesionalnih standarda novinarstva s ciljem zaštite temeljnih ljudskih prava i sloboda svakog pojedinca i zajednice kao cjeline, i radi očuvanja digniteta vlastite profesije, ugleda među građanima i javnosti općenito.

Prihvatit će promoviranje pozitivnih društvenih vrijednosti kao njihov, novinarski imperativ, a kroz lično zalaganje doprinosi će da te vrijednosti postanu sastavni dio uredničkih politika i profesionalnih standarda medija u kojima rade.

– Svojim radom svakodnevno ćemo doprinositi stvaranju okruženja koje je fokusirano na zajedničko dobro, pozitivne primjere saradnje, jačanje mira i prosperitetne budućnosti svake zemlje, posebno zemalja učesnica dijaloga i regije u cjelini – rečeno je u Povelji

Usvojene preporuke odnose se na to da će kroz medijske sadržaje i kao odgovorni članovi medijske zajednice, novinari  i urednici, izbjegavati korištenje govora mržnje što može dovesti u ponižavajući ili nesiguran položaj bilo kojeg pojedinca ili kompletnu zajednicu.

Kako je navedeno, kroz svakodnevni rad i medijske sadržaje, novinari bi trebali dekonstruirati govor mržnje koji se pojavljuje u javnoj komunikaciji i čiji su nositelji i izvori javne ličnosti, te ga predstaviti kao neprihvatljiv i štetan javni govor, neprimjeren modernim demokratskim društvima.

Potrebno je, jačati samoregulatorne mehanizme i javnu odgovornost unutar medijskih kuća, a među preporukama je i jačanje i širenje interprofesionalne solidarnost i saradnje, razmjena informacija i znanja novinara, medija i medijskih kompanija.

Potrebno je promovirati javnu odgovornost medija i novinara, te razvijati kanale stalne komunikacije i razmjene informacija s građanima kroz posebne medijske sadržaje.

Među preporukama je i da bi vlasnici medija, upravna tijela i menadžerske strukture trebali zagovarati donošenje internih kodeksa koji će zaštiti slobode, prava i integritet novinara i urednika, smanjiti nepovoljne uticaje politike, oglašivačkog tržišta i svaku vrstu medijskog klijentelizma i sukoba interesa tokom pripreme i produkcije medijskih sadržaju.

Potrebno je doprinositi jačanju regulatornih i samoregulatornih tijela, kreirati programe interne obuke novinara i urednika o temi medijske pismenosti, zagovarati donošenje boljih zakona i propisa protiv govora mržnje te donošenje zakonske regulative o transparentnosti medijskog vlasništva i transparentnog finansiranja medija.

About The Author