UIO kaznila prijavitelja korupcije jer je govorio za BIRN BiH o carinskim terminalima

Disciplinski postupak pokrenut iako je od APIK-a dobio status “zviždača” odnosno “zaštićenog prijavitelja korupcije”

UIO kaznila prijavitelja korupcije jer je govorio za BIRN BiH o carinskim terminalima

Prvostepena disciplinska komisija Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) kaznila je uposlenika Emira Mešića zbog povrede službene dužnosti što je, kako je navedeno u rješenju, neovlašteno dao izjavu za Balkansku istraživačku mrežu (BIRN) koju su potom prenijeli drugi web portali, te mu je izrečena sankcija degradiranja na niže radno mjesto ili nižu kategoriju u okviru radnog mjesta u trajanju od 12 mjeseci.

U odluci disciplinske komisije UIO-a je navedeno da je Mešić odgovoran za “iznošenje u javnost neistina, neprimjerenih i paušalnih komentara zasnovanih na isključivo vlastitoj percepciji i shvatanju pozitivnih propisa, te neprovjerenih informacija o radu i menadžmentu Uprave na način da je neovlašteno dao izjavu” koja je objavljena na portalu BIRN-a BiH Detektor.

Mešić je javno za BIRN BiH govorio o prijavi Državnom tužilaštvu nepravilnosti prilikom naplate parkinga na carinskim terminalima privatnim kompanijama, nakon čega nije bio saslušan duže od godinu dana.

Nedugo nakon objave istraživanja BIRN-a BiH u junu o tome kako je više od polovine od 330 miliona KM prikupljenih po osnovu parkiranja na carinskim terminalima u BiH, u proteklih deset godina, završilo na računima privatnih firmi, UIO je protiv Mešića pokrenula disciplinski postupak iako je on ranije od Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) dobio status “zviždača” odnosno “zaštićenog prijavitelja korupcije”.

Mešićev pravni zastupnik u ovom postupku Edin S. Hodžić potvrdio je da će, ukoliko bude trebalo, tražiti sudsku zaštitu. Hodžić je tokom trajanja postupka rekao da je apsurdno to što se uopće došlo do ovakve situacije u kojoj se kažnjava onaj ko ukazuje na nepravilnosti i korupciju.

– Smatram da pokretanje disciplinskog postupka protiv osobe koja ima status uzbunjivača ne samo da je suprotno Zakonu o zaštiti uzbunjivača nego i šalje sasvim drugu poruku osobama koje se odluče prijaviti nepravilnosti – kazao je Hodžić.

U odluci protiv Mešića donesenoj 16. oktobra navodi se da je medijskim istupom “doveo u zabludu zainteresiranu javnost i nanio štetu ugledu UIO-a kao najvažnije finansijske institucije u BiH”.

Na upit BIRN-a BiH zašto Uprava nije reagirala na tekst kada je on objavljen i zbog kojeg je pokrenut predmet protiv Mešića, glasnogovornik UIO-a BiH Ratko Kovačević je rekao da UIO nije uputila „demantij vašem mediju jer ste isključivo prenijeli stavove Mešića”.

U obrazloženju odluke stoji da Mešić nije postupao u skladu s pravilima službe, odnosno da je prekršio određena pravila kodeksa ponašanja uposlenih u UIO-u, kao i da je zanemario interni akt Uprave kojim se ukazuje da svako neovlašteno davanje informacija i podataka u bilo kojem obliku predstavlja povredu službene dužnosti i podliježe disciplinskom i drugom odgovarajućem postupku, što je cijenjeno kao otežavajuća okolnost.

Mešić je tokom trajanja postupka za BIRN BiH kazao kako očekuje pozitivan ishod od disciplinske komisije UIO-a i kako bi drugačija odluka dovela u pitanje i Zakon o zaštiti zviždača.

– Nema tu nikakvog narušavanja ugleda UIO-a, zato što je ta prijava bila u javnom interesu i u pitanju su javni prihodi. Ukazano je na nepravilnosti, dostavljeni su materijalni dokazi Tužilaštvu – kazao je ranije Mešić.

Glasnogovornik Kovačević navodi da je u Kodeksu ponašanja zaposlenih u UIO-u regulirano pitanje “povjerljivosti i korištenja službenih informacija”, odnosno propisano je da samo uposleni koji su posebno ovlašteni mogu komunicirati s medijima i istupati u ime UIO-a “o pitanjima iz djelokruga poslova Uprave” te da su uposleni u Odjeljenju za komunikacije ovlašteni za kontakte s javnošću.

– Također je izričito propisana i zabrana upuštanja u razgovor sa sredstvima javnog informiranja o pitanjima koja se odnose na rad zaposlenog u UIO-u, bez odobrenja neposrednog rukovodioca i konsultacije sa Odjeljenjem za komunikacije – kazao je Kovačević.

Komisija je, kako stoji u odluci, imajući u vidu težinu povrede i njene posljedice, zaključila da olakšavajuće okolnosti – da se radi o ocu troje djece i da ranije nije bio kažnjavan – nisu mogle biti od bitnog uticaja na odluku o izrečenoj disciplinskoj mjeri.

Zaštićeni prijavitelj korupcije, prema riječima direktora APIK-a Hasima Šabotića, ako trpi štetnu radnju, podnosi Agenciji zahtjev da trpi štetnu radnju, nakon čega se traži od Upravnog inspektorata Ministarstva pravde da izvrše kontrolu i ispitaju činjenično stanje.

– On je podnio zahtjev da trpi štetnu radnju, a taj smo zahtjev proslijedili Upravnom inspektoratu Ministarstva pravde, koji je bio u UIO-u, izvršio određene provjere, ali do ovog momenta njihov zapisnik nismo dobili. Šta bude navedeno u zapisniku, tako će se Agencija odrediti. Ukoliko je prekršio neke propise pri instituciji, mi nemamo zakonskog osnova da ga štitimo. Mi njega štitimo samo za ono što je prijavio, zato da ga ne može niko proganjati, suspendirati, maltretirati, pokretati disciplinski postupak. On je dužan da poštuje procedure unutar institucije – kazao je Šabotić.

U UIO-u tvrde da se disciplinski postupak nikako ne može dovesti u vezu sa statusom zaštićenog prijavitelja korupcije i da su postupali u skladu sa Zakonom o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u institucijama BiH i o tome obavijestili APIK, koja je, kako navodi Kovačević, “potvrdila da dodijeljeni status zaštićenog prijavitelja ne abolira zaposlenog od odgovornosti za kršenje propisa i eventualno učinjenu povredu službene dužnosti”.

Prema njegovim riječima, Mešić ima pravo žalbe na odluku Prvostepene disciplinske komisije u skladu s važećim propisima.

Mešić je u ranijim izjavama za BIRN BiH govorio da su protiv njega pokrenuta dva disciplinska postupka, te isticao da, “umjesto da se istražuju slučajevi koje je prijavio i koji nanose štetu Upravi za indirektno oporezivanje, državi i građanima ove zemlje”, sumnjiči se on za nanošenje navodne štete Upravi.

U drugom disciplinskom postupku protiv Mešića preispituje se njegova uloga u nabavci i izboru ponuđača higijenskih sredstava za Granični prijelaz Rača, a riječ je radnjama iz 2018. godine. Oba postupka je Mešić dovodio u vezu sa činjenicom da je on prijavitelj korupcije.

Izvor: detektor.ba

Autor: Haris Rovčanin

About The Author