MEDIJSKO-POLITIČKE ANALIZE
IZ PRAVNOG UGLA
TV DNEVNICI
TV POLITIČKE EMISIJE
ONLINE MEDIJI
KOMENTARI
MEDIJSKA I INFORMACIJSKA PISMENOST
FAKE & SPIN
(V)LAŽNE VIJESTI

Žurnal traži novinara/ku

Udruženje “Centar za razvoj medija i analize” (Magazin Žurnal), raspisuje konkrus za radno mjesto – Novinar/ka.

NE MOGU SE SVI SNAĆI

IZDVAJAMO Neimaština viri iza svakog ćoška. Novinari/ke BNTV-a nastoje o njoj govoriti. Ukazivati kroz nju na nemar vlasti prema onima kojima su dužni osigurati uvjete da rade i žive od tog rada.

NOVI ISTRAŽIVAČKI PROJEKT: „NOVINARI RISKIRAJU. JE LI TO U OPISU POSLA?“

Posao novinara se često doživljava kao opasan budući da su oni izloženi…