Solidarnost novinara u regionu ključ za promjene

Na dvodnevnoj radionici u Sarajevo više od 60 novinara, urednika, medijskih eksperata i predstavnika organizacija iz regiona i EU razgovarali su i pitanjima novinara

Solidarnost novinara u regionu ključ za promjene

Solidarnost novinarskih udruženja i organizacija  iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Kosova i Albanije, koje su se uz podršku Evropske unije udružile i osnovale regionalnu mrežu Safejournalists sa ciljem mapiranja napada na novinare u regionu i zaštite i unapređenja medijskih prava i sloboda, u proteklih šest godina dala je veoma značajne i pozitivne rezultate.

Ipak, položaj novinara u regionu je i dalje nepovoljan u mnogim segmentima, a pritisci na nezavisne medije i novinare sve su izraženiji, istaknuto je to tokom dvodnevne regionalne konferencije mreže Safejournalists koja je održana u Sarajevu.

Ekonomska, pravna i fizička sigurnost novinara je loša i postaje sve gora, kaže predsjednik Udruženja BH novinari Marko Divković koji navodi da je jedan od osnovnih uzroka za to nekažnjivost napada na novinare, ali i blagonaklonost pravosuđa kada su u pitanju radna prava i druga prava novinara.

Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Dževad Mahmutović podsjetio je da u BIH postoji kvalitetan zakonski okvir kada je u pitanju sloboda govora, ali je praksa sasvim drugačija izražavajući zabrinutost zbog broja napada na novinare u BiH, ali i u cijelom regionu, a naročito procesuiranje takvih napada.

– Tužbe za klevetu su također značajan problem jer se tu sav teret dokazivanja prebacuje na novinara. Sve to ograničava novinare da rade svoj posao slobodno i da se osjećaju sigurnima. Naročito želim da potenciram napade na novinarke. Imali smo jedan takav slučaj i u našem ministarstvu. Moramo raditi na tome i unutar institucija kako se takve stvari ne bi dešavale – rekao je Mahmutović.

Glavna koordinatorica mreže Safejournalists Tamara Filipović Stevanović podsjetila je da je Mreža osnovana kao odgovor na potrebu za međusobnom solidarnošću medijske zajednice, novinarskih udruženja i organizacija iz regiona, a kako bi se efikasnije štitila prava svih novinara.

– Dajemo podršku jedni drugima kada se na terenu dešavaju najgrublji pokušaji ugrožavanja slobode izražavanja. Sve što radimo je sa ciljem da pronađemo rješenja za naše probleme, a ne samo radi monitoringa. Tako u našim udruženjima imamo i besplatnu pravnu pomoć za novinare, kao i psihosocijalnu i finansijsku pomoć – kazala je Filipović Stevanović.

Učesnicima konferencije obratio se i predsjednik Evropske federacije novinara (EFJ) Mogens Blicher Bjerregard koji je naglasio da je veoma važno da novinari iz cijele Evrope udruže snage i zajedno rade na sprečavanju kršenja medijskih prava i sloboda.

– Rat u Ukrajini, kao i svi drugi ratovi, je i informacijski rat. Propagandne mašinerije danas su ponovo oživjele kao u vrijeme Hitlera. Zato je jako važno da podržimo i one nezavisne novinare, naše kolege koji se bore protiv propagande i lažnih vijesti u Rusiji, Mađarskoj, Austriji, Turskoj – dodao je.

Napomenuo je da su vlasti oduvijek željele imati kontrolu nad medijima i to nije ništa novo, ali je naglasio da je na novinarskoj zajednici da udruži snage za slobodu i sigurnost svih novinara.

Istraživači mreže Safejournalists predstavili su nalaze svojih istraživanja – Indikatora nivoa medijskih sloboda i sigurnosti novinara, a najveći problemi i dalje ostaju neefikasne istrage napada na novinare, loša saradnja sa tužilaštvima, sporost u izmjenama zakona, ali i politički pritisci na medije i loš ekonomski položaj novinara u cijelom regionu.

O ličnim iskustvima napada i prijetnji koje su doživjele govorile su i novinarke iz cijelog regiona i naglasile su kako je za njih u takvim situacijama od krucijalne važnosti bila podrška njihovih redakcija, pa onda i novinarskih udruženja i drugih institucija.

Tokom dva dana više od 60 učesnika konferencije u Sarajevu – novinara, urednika, medijskih eksperata, predstavnika organizacija iz regiona i Evropske unije razgovarali su i o potrebama novinara kada su u pitanju radna prava, dezinformacijama, cenzuri i autocenzuri, propagandi i senzacionalizmu u medijima.

Izvor: Udruženje BH novinari

About The Author