Prijedlog za naplatu RTV takse putem računa za električnu energiju

Odbor JRT sistema u Bosni i Hercegovini je na sjednici održanoj 21.4.2015. u Sarajevu postigao saglasnost o novom modelu naplate RTV takse putem računa za električnu energiju. Ovaj prijedlog bit će zvanično dostavljen nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine. Istovremeno, Odbor sistema pripremit će i alternativni model naplate RTV takse. Do prihvatanja novog modela, RTV taksa […]

Prijedlog za naplatu RTV takse putem računa za električnu energiju

Odbor JRT sistema u Bosni i Hercegovini je na sjednici održanoj 21.4.2015. u Sarajevu postigao saglasnost o novom modelu naplate RTV takse putem računa za električnu energiju.

Ovaj prijedlog bit će zvanično dostavljen nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine. Istovremeno, Odbor sistema pripremit će i alternativni model naplate RTV takse. Do prihvatanja novog modela, RTV taksa će biti naplaćivana uz račune fiksne telefonije o čemu su parafirani ugovori javnih RTV servisa i dominantnih telekom operatera, navodi se u saopštenju.

Odbor sistema takođe je donio odluku da RTV taksa u 2015. godini bude zadržana na dosadašnjem nivou od 7,5 KM, koja je na snazi već tri godine.

Članovi Odbora sistema informirani su o toku procesa digitalizacije i obavezama koje moraju izvršiti tri javna RTV servisa. Jednoglasno je prihvaćen revizorski izvještaj neovisnog revizora, koji se odnosi na naplatu RTV takse za 2012. i 2013. godinu.

media.ba

About The Author