OTVOREN POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA: Medijska i informacijska pismenost za organizacije civilnog društva u BiH

Fondacija za razvoj medija i civilnog društva „Mediacentar“ iz Sarajeva, upućuje poziv za podnošenje prijedloga projekata čiji je cilj izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini radi promoviranja praksi i politika medijske i informacijske pismenosti na lokalnom nivou. Ovaj poziv za podnošenje prijedloga projekata je dio regionalnog projekta Mediji za građane – građani […]

OTVOREN POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA: Medijska i informacijska pismenost za organizacije civilnog društva u BiH

Fondacija za razvoj medija i civilnog društva „Mediacentar“ iz Sarajeva, upućuje poziv za podnošenje prijedloga projekata čiji je cilj izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini radi promoviranja praksi i politika medijske i informacijske pismenosti na lokalnom nivou.

Ovaj poziv za podnošenje prijedloga projekata je dio regionalnog projekta Mediji za građane – građani za medije, koji se uz podršku Evropske unije realizuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Poziv za podnošenje prijedloga projekata je otvoren za organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini koje se bave programima za medije, obrazovanje, zagovaranje, javne kampanje i umjetnost ili razvojem digitalnih inovativnih projekata.

Podršku će dobiti dvije vrste projekata:

– LOT 1: Projekti unapređenja vještina medijske i informacijske pismenosti građana

– LOT 2: Kreativne inovacije – Projekti u oblasti umjetničke, medijske produkcije i produkcije u oblasti informacijskih tehnologija kojima se promoviraju inovacije i pristupačnost u obrazovanju iz medijske i informacijske pismenosti

Ukupan budžet za ovaj poziv za podnošenje prijedloga iznosi 20.000 eura, od čega 10.000 eura za svaki LOT. Budžet za pojedinačne projekte mora iznositi između 3.000 i 5.000 eura.

Trajanje predloženih projekata treba biti između 6 i 12 mjeseci. Aktivnosti mogu početi na dan potpisivanja ugovora i trebaju se završiti najkasnije do kraja maja 2020. godine.

Aplikacioni formulari:

1. Vodič za aplikante

2. Aplikacijski formular – Opis projekta

3. Aplikacijski formular – Budžet

4. Izjava aplikanta 

5. Izjava koaplikanta

Sljedeći dokumenti su informativne prirode i ne trebaju se slati uz aplikaciju:

1. Nacrt ugovora o podgrantu

2. Formular za narativni periodični izvještaj

3. Formular za narativni finalni izvještaj

Pitanja o ovom pozivu za podnošenje projektnih prijedloga se mogu slati najkasnije do 18.2.2019. isključivo putem mejl adrese: [email protected].

Rok za podnošenje projektnog prijedloga je 28.2.2019. do 23:59h.

Aplikacije treba poslati elektronskim putem na sljedeću e-mail adresu: [email protected]

Informativni sastanak o ovom pozivu za podnošenje prijedloga će biti održan 31.1.2019. u 12h u hotelu Courtyard by Marriott (Konferencijska sala Dean), Skenderija 1, Sarajevo. 

media.ba

About The Author