OSCE poziva da novinari u BiH moraju biti zaštićeni

Uspostavljanje nacionalnih baza podataka i stalnih radnih grupa koje bi koristile vlastima u radu na predmetima koji se odnose na sigurnost novinara, jedno je od rješenja koje je predloženo na Konferencija o medijima jugoistočne Evrope koja je danas završena u Sarajevu. U fokusu dvodnevne konferencije, koju je organizirao Ured predstavnika za slobodu medija pri OSCE-u […]

OSCE poziva da novinari u BiH moraju biti zaštićeni
Foto: maldivesindependent.com

Uspostavljanje nacionalnih baza podataka i stalnih radnih grupa koje bi koristile vlastima u radu na predmetima koji se odnose na sigurnost novinara, jedno je od rješenja koje je predloženo na Konferencija o medijima jugoistočne Evrope koja je danas završena u Sarajevu.

U fokusu dvodnevne konferencije, koju je organizirao Ured predstavnika za slobodu medija pri OSCE-u u saradnji s Misijom OSCE-a u BiH, je bilo: razvoj medija i njihova održivost, sigurnost novinara, zakonski okvir koji se odnosi na slobodu medija i pronalaženje održivih rješenja za javne emitere.

Šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Bruce G. Berton rekao je da sloboda medija jeste temelj svakog demokratskog društva, te odražava vlastiti stepen sloboda i spremnost da zaštitimo zajednička ljudska prava, uključujući i pravo da se slobodno traže, dobiju i dijele informacije.

“Novinari moraju biti zaštićeni, a Konferencija je bila dobra prilika da se govori o modelima zaštite, pomoći medijima da postanu više održivi, kao i ulozi javnih RTV servisa u bh. društvu”, kazao je Berton.

Podsjetio je na Odluku Ministarskog vijeća OSCE-a o sigurnosti novinara usvojenoj u decembru prošle godine, a koja govori o slobodi kao temelj svakog demokratskog društva, odražava vlastiti stepen sloboda i spremnost zaštite zajedničkih ljudska prava, uključujući i pravo da se slobodno traže, dobiju i dijele informacije.

Također, tom Odlukom OSCE-a poziva države učesnice da „poduzmu efikasne mjere za okončanje nekažnjavanja krivičnih djela počinjenih protiv novinara“ i predstavlja jaku političku poruku koja se mora primijeniti u praksi.

Izvor: /

About The Author