Obrazovni program čini samo tri posto programa emitiranog na TV-u

Analizirani su podaci 53 televizijske stanice i 88 radiostanica, odnosno 141 korisnik dozvole za emitiranje

Obrazovni program čini samo tri posto programa emitiranog na TV-u
Foto: BBC

Dječji, obrazovni, programi namijenjeni ili se bave manjinama i ranjivim grupama stanovništva, te programi prilagođeni osobama sa invaliditetom izuzetno su malo zastupljeni na elektronskim medijima, pokazala je analiza Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) Bosne i Hercegovine.

Analizom koja je izvršena na osnovu podataka prikupljenih od korisnika dozvola utvrđeno je da dječji program na televizijskim stanicama čini prosječno sedam posto emitiranog programa, dok više od 40 posto dječjeg programa čine animirani sadržaji, uglavnom crtani filmovi.

Više od 85 posto dječjeg programa čine kupljeni/nabavljeni programi, a samo 14 posto dječjih programa je vlastita produkcija bh. medijskih kuća, dok je u isto vrijeme na radiju ima samo 1,17 posto dječjeg programa uglavnom iz vlastite produkcije.

S druge strane obrazovni program čini samo tri posto programa emitiranog na TV-u, a dva posto na radiju, dok su na televiziji podjednako zastupljeni vlastiti i kupljeni obrazovni programi.

Na radiju je više od 95 posto obrazovnih programa iz vlastite produkcije, a program koji se bavi ili je namijenjen manjinama na televiziji čini svega 0,19 posto, na radiju 0,06 posto.

Program koji se bavi ili je namijenjen ranjivim grupama stanovništva na televiziji čini samo 0,76 posto, a na radiju 0,37 posto, dok je posebno loša situacija kada je u pitanju kvantitet i kvalitet programa prilagođenog osobama s invaliditetom.

Analiza je izvršena na osnovu podataka prikupljenih od korisnika dozvola putem upitnika, odnosno obrasca u koji su pružaoci usluga unosili podatke o emitiranim programskim sadržajima iz ovih kategorija u periodu od četiri sedmice tokom 2018. godine.

Podaci su prikupljeni od 181 korisnika dozvola Agencije, odnosno 71 televizijske stanice i 110 radijskih stanica, a je da su određeni podaci nepotpuni i da se ne mogu obraditi u svrhu izrade ove analize, pa su obrađeni podaci od 66 televizijskih i 101 radijske stanice.

Naknadno je utvrđeno da 13 televizijskih stanica i 13 radiostanica, uglavnom tematskih kanala, uopće ne emitira niti jednu vrstu od analiziranih programskih sadržaja, tako da je na kraju za analizu preostalo 53 televizijske stanice i 88 radiostanica, odnosno 141 korisnik dozvole za emitovanje.

Uzimajući u obzir da je ukupan broj korisnika dozvola za emitiranje 244 (95 televizijskih stanica i 149 radijske stanice), ova analiza predstavlja relevantan uzorak za donošenje zaključaka.

Dopunjena je i drugim raspoloživim podacima Agencije, kao što su podaci o ukupnom trajanju programa i programskim segmentima iz pojedinačnih uvjeta dozvola, a na početku je radi boljeg razumijevanja pojašnjen i pravni okvir, odnosno programske obaveze pružalaca audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija kada su u pitanju analizirani programski sadržaji.

Kako je najavljeno, Agencija će u narednom periodu preduzeti sve potrebne korake i intenzivirati obaveze u pogledu osiguravanja pristupačnosti audiovizuelnih medijskih sadržaja osobama s invaliditetom, te količini i vrsti dječjih i obrazovnih programa i programa koji su namijenjeni ili se bave manjinama i ranjivim grupama stanovništva.

Izvor: Regulatorna agencija za komunikacije (RAK)

About The Author