Objavljen javni poziv za izbor najbolje novinarske priče o pristupanju BiH Evropskoj uniji

Prijavljeni radovi trebaju se baviti uticajem pristupanja na transformaciju pravnog, političkog i ekonomskog sistema i život građana u BiH

Objavljen javni poziv za izbor najbolje novinarske priče o pristupanju BiH Evropskoj uniji
Foto: Ajdin Kamber/Fotobaza.ba

Direkcija za evropske integracije, u saradnji sa Društvom novinara BiH, objavila je javni poziv za dostavljanje radova za izbor najbolje novinarske priče o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji koji ostaje otvoren do 31. marta 2023. godine.

Planirana je dodjela nagrada u dvije kategorije i to za najbolji TV, video ili radijski novinarski prilog te najbolji pisani novinarski tekst.

Najbolji radovi u obje kategorije će biti nagrađeni laptop računarom. Nagrade će biti uručene u okviru obilježavanja Dana Evrope i Evropske sedmice u BiH u maju 2023. godine.

Na Javni poziv se mogu prijaviti novinarski radovi objavljeni u medijima u BiH u periodu od 31. oktobra 2022. godine do 31. marta 2023. godine. Radove može prijaviti autor lično ili imenovani predstavnik medija.

Radovi se dostavljaju e-mailom na adresu [email protected], sa naznakom “Za nagradu za najbolju novinarsku priču“.

Prijava treba da sadrži podatke o autoru (ime i prezime, naziv medija u kojem je priča objavljena i kontakt podaci) i web link na objavljeni tekst, odnosno audio/video priču ili skeniranu kopiju teksta objavljenog u printanom mediju. Ako audio/video priča nije objavljena na web platformi potrebno ju je dostaviti koristeći Google Drive, uz uredničku potvrdu o objavi audio/video priče u mediju.

Prijavljeni radovi trebaju se baviti procesom pristupanja BiH u EU i njegovim uticajem na transformaciju pravnog, političkog i ekonomskog sistema i život građana u BiH.

Tema nagrade uključuje sljedeće podteme: prioriteti u procesu pristupanja (Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu za članstvo u EU, Analitički izvještaj i Izvještaj o BiH), provođenje i primjena Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, usklađivanje aktivnosti institucija u izvršavanju obaveza u procesu evropskih integracija, preuzimanje pravnih propisa EU u zakonodavstvo u BiH i njegova primjena, prevođenje pravnih akata u procesu evropskih integracija, finansijska pomoć EU Bosni i Hercegovini u procesu pristupanja (Instrument pretpristupne pomoći – IPA, uključujući programe teritorijalne saradnje i višedržavnu IPA-u; Investicijski okvir za zapadni Balkan, programi EU itd.).

Odluku o izboru najbolje novinarske priče donosi stručni žiri koji se sastoji od šest članova (tri člana iz Društva novinara BiH i tri iz Direkcije za evropske integracije), a u izboru će se u obzir uzeti izbor teme, način prezentiranja činjenica i podataka, autorski stil, procjena pozitivnog efekta na publiku u smislu bolje informiranosti javnosti te poštovanje principa i etičkih normi izvještavanja.

Na Javni poziv se ne mogu prijaviti radovi čiji su autori članovi Društva novinara BiH koji su članovi stručnog žirija za dodjelu nagrade, niti oni mogu prijaviti radove u svojstvu imenovanog predstavnika medija. Autori radova koje stručni žiri izabere kao najbolje bit će direktno informirani.

Novinarski radovi trebaju biti dostavljeni na jednom od službenih jezika u BiH. Radovi ne smiju reflektirati i upućivati na uvrede i govor mržnje, rasnu, spolnu, vjersku i svaki drugi oblik diskriminacije.

Direkcija, kao organizator izbora, zadržava pravo da diskvalificira takve radove bez objašnjenja te zadržava pravo da ne dodijeli nagradu ili nagradu u jednoj od kategorija, ako prijavljeni radovi ne budu u skladu s utvrđenim kriterijima i uvjetima.

Izvor: Direkcija za evropske integracije

About The Author