KOALICIJA POD LUPOM: IZBORNA KAMPANJA JE PRLJAVA

Koalicija “Pod lupom” je danas na pres-konferenciji u Sarajevu, tokom predstavljanja izvještaja o monitoringu predizbornog perioda, ocijenila izbornu kampanju kao “prljavu“ i usmjerenu na manipulaciju izbornom voljom birača. Direktor projekta Koalicije “Pod lupom” Dario Jovanović je kazao da se izborna kampanja može ocijeniti “prljavom”, pogotovo u pojedinim općinama, te da njen dosadašnji tok pokazuje da […]

KOALICIJA POD LUPOM: IZBORNA KAMPANJA JE PRLJAVA

Koalicija “Pod lupom” je danas na pres-konferenciji u Sarajevu, tokom predstavljanja izvještaja o monitoringu predizbornog perioda, ocijenila izbornu kampanju kao “prljavu“ i usmjerenu na manipulaciju izbornom voljom birača.

Direktor projekta Koalicije “Pod lupom” Dario Jovanović je kazao da se izborna kampanja može ocijeniti “prljavom”, pogotovo u pojedinim općinama, te da njen dosadašnji tok pokazuje da je veliki broj političkih subjekata usmjeren na manipulaciju izbornom voljom birača. Dodao je da se ovo očituje kroz pritiske na birače, te kupovinu i podjelu različitih poklona biračima na kojima je istaknuto ime i prezime kandidata ili političkog subjekta.

Jovanović kaže da je nastavljen trend vođenja izborne kampanje “na bazi izazivanja osjećaja straha među biračima, obično vezanim za etnonacionalne podjele u bh. društvu”.

“Ključne karakteristike dosadašnje izborne kampanje su da se na predizbornim skupovima uglavnom govorilo o lokalnim temama, ali bez nuđenja konkretnih rješenja, izuzev RS-a gdje je nezaobilazna tema bio referendum o danu RS-a”, ocijenio je Jovanović.

Koalicija “Pod lupom” je u dosadašnjem toku izborne kampanje primijetila i dokumentovala 12 slučajeva govora mržnje ili nepotrebnog dizanja tenzija. Zloupotreba javnih resursa u vidu korištenja službenih vozila i službenog osiguranja u svrhe kampanje političkih subjekata zabilježena je u 51 slučaju, a zabilježene su i zabranjene aktivnosti na 16 posmatranih skupova.

Projektna koordinatorica Koalicije “Pod lupom” Jelena Tanasković-Mićanović je kazala da imaju zabilježene slučajeve pritisaka na birače u 13 općina. Po njenim riječima, posmatrači Koalicije su radeći na terenu u proteklih devet sedmica došli do saznanja da se u 18 općina na prostoru cijele BiH dešavaju trgovine mjestima u biračkim odborima.

“Kada govorimo o ocjeni rada izborne administracije, za veliki broj uočenih nepravilnosti izostaju sankcije nadležnih tijela. Centralna izborna komisija koristi različite izgovore za nedjelovanje po prijavama”, ustvrdila je Tanasković-Mićanović.

Dodala je da što se tiče samih priprema za organizaciju i provođenje izbora, CIKBiH kao i većina lokalnih izbornih komisija provodi adekvatne pripreme.

Ona je istaknula da su sumnje u ažurnost biračkog spiska zabilježene u 19 općina, a slučajevi većeg broja prijava ili odjava birača zabilježeni su u 11 općina u cijeloj BiH.

“Prema izvještajima naših dugoročnih posmatrača, mediji u lokalnim zajednicama uglavnom uravnoteženo i nepristrasno izvještavaju o aktivnostima političkih subjekata”, kazala je Tanasković-Mićanović.

Direktor projekta Koalicije “Pod lupom” Dario Jovanović je kazao da su zabilježeni ozbiljni pritisci i zastrašivanje posmatrača Koalicije “Pod lupom” na terenu.

Lejla Turčilo, uime Udruženja BH novinari i Agencije BORAM, predstavila je rezultate monitoringa izvještavanja medija u predizbornoj kampanji.

Po njenim riječima, obuhvaćeno je 46 medija, a izvještaj koji je danas predstavljen odnosi se na prvih 15 dana predizborne kampanje kada je pregledano 16.474 medijska sadržaja. Od ovog ukupnog broja, izborni sadržaji ili sadržaji vezani za predizbornu kampanju bili su u procentu od 11,43 posto.

“To nam daje za pravo ustvrditi da lokalni izbori ipak nisu dominantna tema ili dominantni sadržaji monitorisanih medija”, kazala je Turčilo, dodajući da su nešto veću pažnju izborima posvetili news portali u odnosu na druge tipove medija, a najmanji interes zabilježen je u privatnim radijskim stanicama.

Navela je da su lokalne teme prisutne u medijskim sadržajima vezanim za izborne kampanje, a najzastupljenije teme o kojima se govori su zapošljavanje i privreda te izgradnja i infrastruktura, a tek potom komunalne usluge.

“Generalno možemo reći da mediji u prvih 15 dana predizborne kampanje nisu pokazali značajniji interes za izvještavanje o izborima, odnosno nisu posvetili veću pažnju pitanjima od javnog interesa i načinu na koji ih kandidati planiraju rješavati. Naš centralni zaključak nije da mediji ne izvještavaju profesionalno o izborima, ali ono što možemo zaključiti jeste da izvještavaju nedovoljno”, kazala je Turčilo.

About The Author