KO ĆE ZAŠTITITI RADNIKE OD FAKE SINDIKATA?

IZDVAJAMO

Upravna inspekcija Ministarstva pravde BiH dala je nalaz po prijavi Ibrahima Dedića, predsjednika Udruženja Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo, i ustanovila da predsjednik SSS-a BiH Ismet Bajramović nikada nije upisan u nadležni registar kod Ministarstva pravde BiH kao ovlašteno lice da zastupa Savez samostalnih sindikata BiH. Dakle, SSS BiH i Ismet Bajramović kao predsjednik djeluju izvan zakona. Prema tome, imamo fake predsjednika Sindikata i fake Sindikat.

KO ĆE ZAŠTITITI RADNIKE OD FAKE SINDIKATA?

Upravna inspekcija Ministarstva pravde BiH ustanovila je da predsjednik SSS-a BiH nikada nije upisan u nadležni registar

 

Piše: Nihad Hebibović

Sutra će u svijetu, ali i u Bosni i Hercegovini, biti obilježen Prvi maj, Međunarodni praznik rada. U BiH, to će biti običan neradni dan, baš kao i drugi maj. Radništvo u Bosni i Hercegovini također je podijeljeno po etničkim osnovama, ali to nije jedina i najznačajnija podjela. Suštinska podjela među radništvom u BiH je podjela na radnike koji rade u javnom i realnom sektoru. Disproporcija između ova dva sektora je ogromna.

Radnike u realnom (uglavnom proizvodnom) sektoru ne zastupa niko. Ne postoje sindikati u realnom sektoru, osim jednog jedinog izuzetka, odnosno Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti. Ostatak radništva potpuno je sindikalno neorganizovan. Razloga za to svakako je više, ali prvi i osnovni je strah. Organizovati sindikat danas u nekoj privatnoj firmi ravno je pobuni. Pobuni koju poslodavac vrlo lako gasi rezervnom armijom radne snage koja čeka kakav takav posao.

Međutim, u BiH postoje sindikalne organizacije i one mahom zastupaju interese radnika u javnom sektoru, odnosno „brane“ zakonom stečena prava. Jedna od njih je i Savez samostalnih sindikata BiH. U kakvom stanju je taj sindikat koji bi trebao zastupati interese svih radnika, neovisno o tome kojem sektoru pripadaju, ponajbolje govori sljedeća činjenica. Upravna inspekcija Ministarstva pravde BiH dala je nalaz po prijavi Ibrahima Dedića, predsjednika Udruženja Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo, i ustanovila da predsjednik SSS-a BiH Ismet Bajramović nikada nije upisan u nadležni registar kod Ministarstva pravde BiH kao ovlašteno lice da zastupa Savez samostalnih sindikata BiH. Dakle, SSS BiH i Ismet Bajramović kao predsjednik djeluju izvan zakona. Prema tome, imamo fake predsjednika Sindikata i fake Sindikat.

Da stvar bude gora, ustanovljeno je da su Bajramović i Selvedin Šatorović (aktuelni kandidat za predsjednika Sindikata) i u samom SSS-u BiH kršili prava uposlenika jer im, po nalazima Nadzornog odbora ovog sindikata, nisu na vrijeme isplaćivali plate i naknade. Istovremeno su u svoje džepove godišnje inkasirali i do 50.000 KM na ime plaća i prihoda, i to u situaciji u kojoj radnici širom države pokušavaju osigurati barem minimalce. Ovdje bi čak i sindikat imao šta reći, ali ko da se oglasi i šta da kaže?

About The Author