Freelance novinari znakovito više pogođeni pandemijom

Ako novinari zbog nesigurnosti napuštaju novinarsku industriju to rezultira manjim pluralizmom i raznolikošću

Freelance novinari znakovito više pogođeni pandemijom
Foto: NLC

Od početka pandemije Covid-19, slobodni novinari širom Evrope bili su pogođeni smanjenjem obima posla i često izolacije te je Evropska federacije novinara (EFJ) organizirala seminar „Online freelance: Jednaki tretman za sve“ koja je okupila više od 30 predstavnika novinara, slobodnih novinara, kreatora politike i stručnjaka EU kako bi razgovarali o njihovim radnim uvjetima i istražili načine kako ih podržati.

Seminar je započeo panelom na kojem su predstavljeni sve lošiji radni uvjeti freelancera u nekoliko zemalja te načini na koje im novinarski sindikati mogli pomoći.

U Nizozemskoj polovina članova Novinarskog udruženja čine freelanceri. Putem hitnog fonda udruženja 400.000 eura osigurano je za freelancere. Uvedene su i stipendije za produkciju koja je bila nemoguća tokom pandemije u iznosu od 62.000 eura dok je za istraživačke novinare osigurano 2,5 miliona eura.

Na konferenciji je ukazano na istraživanje koje je otkrilo da su freelanceri i specijalizirani novinari pogođeni krizom više od prosjeka; prijašnji problemi su se pogoršavali i prevladava veliki strah od budućnosti, a prihodi od oglašavanja se i dalje smanjuju.

Flamansko udruženje novinara objavilo je pismo koje je potpisalo više od 250 freelencera kojim su pozvane medijske organizacije da freelancere zadrže kao nezamjenjiv dio tima.

Francuski sindikati vršili su pritisak na francusku Vladu da u programe podrške namijenjene službenim novinarima uključi takozvane staff novinare.

Na panelu, predvođenom predsjednikom EFJ-a Mogenom Blicherom Bjerregårdom razgovrano je o pitanjima kolektivnih pregovora za samozaposlene novinare i nedostacima pravne sigurnosti da novinarski sindikati vode pregovore za te ugovore uime slobodnih novinara.

Međunarodna federacija glumaca naglasila je problem s kojim se suočavaju slobodni novinari i mnogi samozaposleni kreativni radnici jer ih nacionalni zakoni o tržišnoj konkurenciji sprječavaju u ostvarivanju njihovih temeljnih prava na kolektivno pregovaranje, što rezultira neravnopravnim položajem.

Anna Vernet iz Generalne direkcije za zaštitu tržišne konkurencije Evropske komisije također je ukazala na pravnu nesigurnost i najavila da će EK pokrenuti procjenu učinka u narednim mjesecima i predložiti moguće političke instrumente za rješavanje problema.

Max Uebe iz Generalne direkcije za zapošljavanje Evropska komisije kazao je da su započeli rad na izazovima i mogućnostima u vezi s pristupom kolektivnom pregovaranju i zastupanju, a uskoro bi trebale uslijediti i političke rasprave o tome.

Predsjednik EFJ-a Mogens Blicher Bjerregård prepoznao je važnost EU-a kada je riječ o pitanjima tržišne konkurencije u kojoj potrošački ugao uvijek igra veliku ulogu, naglašavajući da ukoliko novinari zbog nesigurnošti napuštaju novinarsku industriju to rezultira manjim pluralizmom i raznolikošću, što je jasna dilema za potrošače kao građane.

Nakon identifikacije izazova o kojima se raspravljalo na panelima, uslijedile su dvije radionice koje su se bavile kapacitetima sindikata u doba Covida-19 da bolje organiziraju freelancere i osiguraju dobrobit novinara.

Izvor: Evropska federacija novinara (EFJ)

About The Author