FACTUAL JOURNALISM: Brankica Stanković pokrenula Insajder TV

Ovo novinarstvo odnosi se na medijske sadržaje koji objašnjavaju i elaboriraju određene pojave, procese ili pitanja, pri čemu su ta objašnjenja zasnovana na empirijskim dokazima i činjenicama

FACTUAL JOURNALISM: Brankica Stanković pokrenula Insajder TV
Foto: N1

Na kablovskim platformama u Srbiji, od decembra je dostupan novi specijalizirani TV kanal Insajder TV. Kanal je okupio neke od vodećih istraživačkih novinara i TV lica u Srbiji, a vlasnica televizije i glavna i odgovorna urednica je Brankica Stanković. Iako bi, sudeći po nazivu televizije i sastavu njene redakcije, gledatelji mogli pomisliti da je riječ o nastavku ili nadgradnji Insajdera, jednog od vodećih istraživačkih sadržaja u regionu, koji je radio na otkrivanju i osvjetljavanju nekih ključnih slučajeva kriminala i korupcije u Srbiji, a koji je nakon višegodišnjeg emitovanja na televiziji B92 prešao u online sferu, ipak, Insider TV, koji je sada dostupan kao zaseban TV kanal, prema riječima urednice Stanković, „specijalizovani je kanal posvećen činjenicama“ ili takozvani factual medij.

Šta je, zapravo, factual novinarstvo?

Factual novinarstvo, odnosno factual mediji, nije tako poznat pojam u našem javnom prostoru i nerijetko ih se miješa sa takozvanim specijaliziranim news programima, odnosno kanalima posvećenim isključivo informativnim sadržajima. Iako u teoriji postoji prijepor da li je uopće potrebno kategorizirati novinarske prakse i forme na način da se svaki, po nečemu specifičan pristup u medijskoj praksi, svrstava u zasebnu novinarsku formu, uglavnom američki kontekst prepoznaje factual novinarstvo kao specifičnu kategoriju koja se odnosi na medijske sadržaje koji objašnjavaju i elaboriraju određene pojave, procese ili pitanja, pri čemu su ta objašnjenja zasnovana na empirijskim dokazima i stvarnim i/ili naučnim činjenicama i informacijama. Nije li, ovako definisano, zapravo svako novinarstvo „faktualno“, zapitat će se čitatelj. Moglo bi se i tako gledati. No, u današnjem vremenu opće krize novinarstva, kojim dominira senzacionalizam, low cost i low taste sadržaji, površnost u pristupu, lažne vijesti itd. factual novinarstvo, smatrali ga zasebnom, specifičnom formom ili vraćanjem temeljnim vrijednostima novinarstva, svrstava se u onu stranu medijskog spektra koja insistira na visokim moralnim načelima u pristupu temama, detaljnoj i obuhvatnoj provjeri činjenica prije objave medijskog sadržaja i kreiranju priča koje pomažu građanima da na kvalitetan način razumiju svijet i društvo u kojem žive, ali i da na osnovu tog i takvog razumijevanja donose kvalitetnije i informisane odluke u svom životu i u životu svoje društvene zajednice.

Factual novinarstvo ispunjava, zapravo, neke od ključnih funkcija masovnih medija, pri čemu se informativna podrazumijeva (i u tom smislu se factual mediji ne smatraju samo news kanalima), ali su još važnije orijentacijska i edukacijska. Drugim riječima, zadatak factual medija jeste da obavijeste javnost o najvažnijim događajima, pojavama i procesima, ali i da ponude niz analiza i objašnjenja konteksta tih događaja, pojava i procesa, pri čemu te analize i objašnjenja moraju biti zasnovani na jasno prezentiranim dokazima, utemeljenim u stvarnosti i istraživanjima vezanim za nju. Ipak, pogrešno bi bilo misliti da factual mediji, odnosno one medijske kuće, kao što je Insajder TV, koje se opredijele da im je upravo ovakav način rada najvažniji i dominantan u pristupu, jesu neka vrsta usko stručnih, specijaliziranih medija za užu i visokoobrazovanu ciljnu publiku koja će dobivati visokosofisticirane informacije iz naučnih izvora. Suština je, ustvari, upravo u suprotnome: da se publici stvarnost osvijetli baš onakvom kakva jeste korištenjem pouzdanih činjenica i informacija, iz relevantnih izvora i na način koji će im ostaviti prostora za razmišljanje i podići nivo razumijevanja onoga o čemu misle.

Važno je napomenuti i da factual novinarstvo nije moguće na naš jezik prevesti na jednostavan način. Termin „faktualno“ neadekvatan je duhu našeg jezika, dok termin „faktografsko“ implicira, suštinski, samo aspekt zasnovanosti novinarstva na činjenicama (uslijed čega se i javlja, posebno u evropskoj teoriji i praksi, stav da je svako novinarstvo faktografsko, odnosno da mora biti zasnovano na činjenicama). Factual mediji suštinski se nastoje u najvećoj mogućoj mjeri približiti najvišim profesionalnim standardima novinarstva, uključujući stavljanje na agendu tema i pitanja koji su u direktnoj vezi s običnim životom građana, te njihovu dubinsku interpretaciju i argumentiranje, kako bi građani nalazili načina da razumiju probleme sa kojima su suočeni i za njih traže rješenja. U tom smislu, factual mediji su neka vrsta hibrida news medija, istraživačkih medija i solution journalism medija.

Zašto su svakom društvu potrebni factual mediji?

„Namjera Insajder TV-a je da donese znanja i saznanja“, naveli su u svom saopćenju u povodu početka rada televizije, njeni urednici i novinari. U ovom kratkom opisu misije nove televizije u Srbiji sažeta je na određeni način i definicija factual medija, kao i razlozi zašto su takvi mediji i takvo novinarstvo više nego ikad danas potrebni svakom društvu. Bez obzira na to smatramo li ih zasebnom formom ili vrstom novinarstva ili smo više na strani onih koji smatraju da je svako novinarstvo ako je profesionalno i kvalitetno istovremeno i „faktualno“, možemo se složiti da je ono neophodno u današnjem društvu. Naime, brojni primjeri iz (medijske i društvene) prakse pokazuju da se danas nerijetko svako (pa nerijetko i pogrešno, odnosno lažno) saznanje a priori proglašava istinom, te da se na većinu tih površnih saznanja, za koja je teško utvrditi na čemu su uopće zasnovana i iz kakvih su izvora dobivena, reaguje emocionalno, a ne racionalno. U društvu post-istine, kakvo je društvo današnjice –  gdje se Mislim, dakle postojim! zamjenjuje sa Vjerujem, dakle u pravu sam! – ozbiljan, činjenično zasnovan, istraživačkim metodama dobiven, aktuelan i vjerodostojan sadržaj preduslov je i individualnog i kolektivnog opstanka. U tom kontekstu, a posebno u polariziranom društvu i na veoma polariziranoj medijskoj sceni, i u zemlji u kojoj su pritisci režima na neovisno novinarstvo svakodnevni i svepristuni, Insajder TV-u i svim njegovim uposlenicima treba čestitati na hrabrosti da se u avanturu zvanu televizija uopće upuste. O kvaliteti sadržaja, naravno, analize će biti moguće praviti tek u dogledno vrijeme; u ovom trenutku možemo samo reći: sretno, kolegice i kolege!

About The Author