UZ PODRŠKU EU DO UREĐENIJEG OGLAŠIVAČKOG TRŽIŠTA U BIH

Na konferenciji “Reguliranje tržišta oglašavanja” održanoj 21. juna 2018. godine u Sarajevu predstavljen je izvještaj o politikama i praksama oglašavanja u BiH, te se raspravljalo o problemima i mogućim rješenjima za neregulirano oglašivačko tržište u BiH. Postojeće legislative i regulative u BiH obuhvataju pojedine aspekte oglašavanja, posebno u sektoru elektronskih medija, ali mnoge oblasti ostaju neuređene, kao […]

UZ PODRŠKU EU DO UREĐENIJEG OGLAŠIVAČKOG TRŽIŠTA U BIH

Na konferenciji “Reguliranje tržišta oglašavanja” održanoj 21. juna 2018. godine u Sarajevu predstavljen je izvještaj o politikama i praksama oglašavanja u BiH, te se raspravljalo o problemima i mogućim rješenjima za neregulirano oglašivačko tržište u BiH.

Postojeće legislative i regulative u BiH obuhvataju pojedine aspekte oglašavanja, posebno u sektoru elektronskih medija, ali mnoge oblasti ostaju neuređene, kao što su uslovi cjenovnih popusta za usluge oglašavanja, oglašavanje igara na sreću i oglašavanje preko influensera, rekla je recenzentica izvještaja Sanela Hodžić, istraživačica Mediacentra Sarajevo, koja je i predstavila glavne nalaze.

U izvještaju autorica Selme Kadić-Maglajlić i Barbare Krajnc također se ukazuje na slabu dostupnost podataka o oglašavanju i neučinkovit nadzor nad praksama oglašavanja. Tako su nedovoljno uređeni kriteriji i procedure za oglašavanje javnog sektora, a podaci o oglašavanju javnih kompanija se tretiraju kao poslovna tajna, čime su omogućene zloupotrebe javnih sredstava za političku promociju i nagrađivanje lojalnih medija. Sistem javnih nabavki je djelomično unaprijedio transparentnost oglašavanja javnog sektora, ali je dostupnost informacija još uvijek ograničena usljed neopravdanog korištenja manje transparentnih procedura, te neredovnog objavljivanja i nepotpunih planova nabavki.

U prezentaciji izvještaja je ukazano na nepostojanje sveobuhvatnog okvira kojim bi se reguliralo oglašavanje u BiH, ali i na nepostojanje inicijativa za osiguranje legitimnosti sistema mjerenja TV gledanosti i za promoviranje etičkih normi u sektoru oglašavanja.  Preporuke koje su dio izvještaja između ostalog idu u pravcu povećanja transparentnosti, posebno u pogledu oglašavanja javnog sektora, definiranja načina utvrđivanja cijena i uslova za ostvarivanje popusta, uvođenja eksterne revizije u postupcima javne nabavke medijskih usluga i učešća medijskih revizora u pripremi i selekciji nabavke medijskih usluga, redefiniranja poslovnih tajni u javnim preduzećima, uspostave suda časti na nivou oglašivačke industrije koji bi usvojio i promovirao etičke standarde oglašavanja, promoviranja pouzdanosti istraživanja publike.

Izvještaj je dio projekta „Mediji i javni ugled“ koji finansira Evropska unija, a provode BH novinari, Mediacentar Sarajevo, Vijeće za štampu i JaBiHEU.

bhnovinari.ba

About The Author