MEDIJSKO-POLITIČKE ANALIZE
IZ PRAVNOG UGLA
TV DNEVNICI
TV POLITIČKE EMISIJE
ONLINE MEDIJI
KOMENTARI
MEDIJSKA I INFORMACIJSKA PISMENOST
FAKE & SPIN
(V)LAŽNE VIJESTI

Pravne i sudske reakcije na govor mržnje

Fokus je uglavnom na sankcionisanju govora mržnje, analize upućuju i na potrebu da se preduzimaju i druge mjere kako sloboda izražavanja ne bi, isključivo represivnim mjerama, bila dovedena u pitanje.