HND PRAVOMOĆNO IZGUBILO 25 GODINA DUG SUDSKI SPOR

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) primilo je 3. rujna ove godine pravomoćnu sudsku presudu kojom je okončan dvadeset pet godina dug sudski postupak kojeg je tvrtka U.T.T. Europa 92 d.o.o iz Zagreba pokrenula protiv HND-a. Pravomoćnom presudom HND-u je naloženo da navedenoj tvrtki isplati iznos od 126.616,61 eura u kunskoj protuvrijednosti s pripadajućim zateznim kamatama koje […]

HND PRAVOMOĆNO IZGUBILO 25 GODINA DUG SUDSKI SPOR

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) primilo je 3. rujna ove godine pravomoćnu sudsku presudu kojom je okončan dvadeset pet godina dug sudski postupak kojeg je tvrtka U.T.T. Europa 92 d.o.o iz Zagreba pokrenula protiv HND-a.

Pravomoćnom presudom HND-u je naloženo da navedenoj tvrtki isplati iznos od 126.616,61 eura u kunskoj protuvrijednosti s pripadajućim zateznim kamatama koje teku od 1993., kad je ta tvrtka podigla tužbu protiv HND-a. Zatezne kamate još nisu izračunate, no prema prvim procjenama ukupni iznos kojeg će HND temeljem pravomoćne presude morati isplatiti veći je od 320.000 eura. U tome iznosu čak dvije trećine čine zatezne kamate nastale zbog dužine sudskog postupka. Nad tvrtkom koja je 1993. protiv HND-a podigla tužbu tijekom sudskog postupka, 2005., proglašen je stečaj, a sudski postupak protiv HND-a u ime i za račun stečajne mase nastavio je stečajni upravitelj.

Predmet ovog sudskog spora je Ugovor o najmu dijela zgrade u vlasništvu HND-a u Perkovčevoj 2 u Zagrebu koji je sklopljen u srpnju 1990. godine između HND -a i trojice zakupaca – Ante Matića, Ante Tabaka i Ante Ercegovića. Kako zakupci ni nakon više od dvije godine nisu dovršili preuređenje prostora niti su plaćali najam, HND je raskinuo ugovor o zakupu te 1993. ishodio sudsku deložaciju najmoprimca iz zgrade HND-a. Tvrtka U.T.T. Europa 92 d.o.o., koju su osnovali zakupci, je u studenom 1993. protiv HND-a pokrenula sudski spor u kojem je tražila povrat uloženog novca u preuređenje prostor u zgradi HND-a kojeg je unajmila.

Iako je HND tijekom postupka dokazivao da iznos neplaćenog najma, režijskih troškova i izgubljene zarade za vrijeme dok je spomenuta tvrtka boravila u prostoru HND-a iznosi 420.083,00 njemačkih maraka i zahtijevao prijeboj uzajamnih potraživanja, Sud je većinu argumenata HND-a odbacio te djelomično prihvatio zahtjeve tužitelja. Jedan od ključnih argumenata Suda u ovom postupku bio je da HND svoja potraživanja prema spomenutoj tvrtki nije prijavio u stečajnom postupku tvrtke U.T.T. Europa 92.d.o.o. iako je taj stečajni postupak zagrebački Trgovački sud otvorio i zatvorio u istom danu, 30. ožujka 2005.

Protiv ove pravomoćne presude stranke mogu u roku od 30 dana podnijeti zahtjev revizije Vrhovnom sudu, no zahtjev ne odlaže njezino izvršenje.

Bez obzira na činjenicu da se sudski postupak trajao punih 25 godina i da se cijena sporosti pravosuđa lomi preko leđa HND,-a pravomoćne odluke suda dužni smo poštivati. Vodstvo HND-a intenzivno radi na pronalaženju načina da izvrši sudsku presudu i istodobno osigura daljnje funkcioniranje našeg Društva.

Presudu možete pronaći ovdje.

hnd.hr

About The Author