MEDIJSKO-POLITIČKE ANALIZE
IZ PRAVNOG UGLA
TV DNEVNICI
TV POLITIČKE EMISIJE
ONLINE MEDIJI
KOMENTARI
MEDIJSKA I INFORMACIJSKA PISMENOST
FAKE & SPIN
(V)LAŽNE VIJESTI

Za Javni RTV servis u BiH gluhonijeme osobe ne postoje

Nijedna predizborna emisija, nijedan dnevnik ni debata nisu bili prilagođeni potrebama gluhonijemih…