dnevnici

Plus sedmice

TVSA
Napravljen je dobar prilog o pojavi koju građani Sarajeva svakodnevno primjećuju, a to je da kasirke u prodavnicama i tržnim centrima nemaju mogućnost da koriste stolicu tokom rada. Napomenuto je kako višesatno stajanje na poslu stvara kod uposlenica veoma ozbiljne zdravstvene probleme.
RTV Zenica
Emitovani prilog o potpisivanju Memoranduma o saradnji na projektu “Izliječimo zdravstvo” Transparency Internationala BiH i Centra civilnih inicijativa s kantonalnom bolnicom u Zenici poslužio je kao dobar primjer za vraćanje u središte pažnje iskorjenjivanje korupcije u zdravstvu. Navedeno je kako se radi o prvoj zdravstvenoj ustanovi s kojom je potpisan ovaj memorandum. Dobro obrađena tema o tome kako prevenirati korupciju i rizike za njenu pojavu svesti na minimum.

Minus sedmice

TVSA
S obzirom na probleme koje prati prelazak sa mreže 3G na mrežu 4G, novinari su mogli napraviti prošireni prilog o ovoj temi, umjesto samo prenesenog saopćenja iz BH Telecoma o tome da se na geografskom širenju 4G radi ubrzano.
RTV Zenica
Nedostatak kritičkog pristupa svodi novinarske priloge na, u velikoj mjeri, hvalospjeve gradskoj upravi i gradonačelniku Fuadu Kasumoviću te se niti u jednoj vijesti ne tretiraju problemi koje gradska uprava ne rješava, već samo oni projekti koji promoviraju rad lokalnih vlasti.

VIJESTI

Vijesti

Latest