MEDIJSKO-POLITIČKE ANALIZE
IZ PRAVNOG UGLA
TV DNEVNICI
TV POLITIČKE EMISIJE
ONLINE MEDIJI
KOMENTARI
MEDIJSKA I INFORMACIJSKA PISMENOST
FAKE & SPIN
(V)LAŽNE VIJESTI

DJECA S POTEŠKOĆAMA: Utabana staza za Pazarić

Cijeli svijet ide u smjeru deinstitucionalizacije, ali samo naša zemlja, kantoni i gradovi bi da jačaju institucije

LIČNI STAV: Razlika između Zagreba i Sarajeva je – drastična!

Zagrebački Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom“ djeluje nestvarno kada se poredi sa sarajevskim uslovima i institucijama

NVO NA KOLJENIMA: Puca na sve strane!

Nevladin sektor koji se bavi djecom s poteškoćama u razvoju u teškoj je situaciji. Vlasti verbalno iskazuju dobru volju i tu sve završava

BUDŽET ILI DJECA: Odgovor zastupniku Aljoviću

Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo uputio je poslaničko pitanje ministrici za obrazovanje, nauku i mlade. Odgovor mu daje roditeljka djeteta s poteškoćama u razvoju

INKLUZIJA NA ČEKANJU: Sistem nema kadrove za moje dijete s autizmom

U septembru moj bi sin trebao krenuti u školu. Zašto koristim ovu potencijalnu formu umjesto budućeg vremena? Zato što ne znam da li će išta biti od toga. Sistem je protiv nas

ISPOVIJEST RAZOČARANE MAJKE: Kako je BH Telecom pomogao djeci s poteškoćama u razvoju

U našoj je organizaciji 106 takvih dječaka i djevojčica. Dobili smo 1.000 maraka. To mu ga dođe osam feninga godišnje po djetetu. Taman za jednu žvaku