MEDIJSKO-POLITIČKE ANALIZE
IZ PRAVNOG UGLA
TV DNEVNICI
TV POLITIČKE EMISIJE
ONLINE MEDIJI
KOMENTARI
MEDIJSKA I INFORMACIJSKA PISMENOST
FAKE & SPIN
(V)LAŽNE VIJESTI

N1 I AL JAZEERA: Presude, napadi i sajam političke taštine

PLUS SEDMICE Al JAZZERA BALKANS Oprez u imenovanju događaja, zbog čega novinari nisu prejudicirali prirodu i motive napada u Njemačkoj, kao ni rezultate istrage o napadima u Siriji. N1 Odličan prilog Aide Hadžimusić o migrantima. MINUS SEDMICE N1 i Al JAZEERA BALKANS Minus su dobile zbog iste stvari – telefonskih razgovora s Vojislavom Šešeljom u kojima je komentarisao presudu, ali i istakao da bi ponovio zločine koje je počinio, a kojima se ponosi. U cijelosti neopravdano.